Fråga: Hur fungerar ansökningsprocessen i EU och/eller internationellt?
Hej, För några år sedan registrerade vårt bolag sitt varumärke i Sverige. Nu är vi även intresserade av att registrera företaget internationellt. Skiljer sig denna process på något sätt från svensk varumärkesregistrering och hur går vi tillväga för att få varumärket skyddat även utanför Sverige?
Legalbuddy svarar

Varumärkesskydd i EU och internationellt handläggs av andra myndigheter än PRV. För ansökningar i EU är processen mycket lik den svenska, medan processen för internationella registreringar ser annorlunda ut. 


Vill du skydda ditt varumärke i alla EU-länder gör du en ansökan till EU:s gemensamma immaterialrättsmyndighet, EUIPO - European Union Intellectual Property Office. Fördelen med en EU-ansökan är att du genom en enda ansökan och en samlad avgift kan erhålla registrering i samtliga EU-länder. 


Internationell varumärkesregistrering i länder utanför EU görs hos WIPO, World Intellectual Property Organization. Likt en EU-ansökan är den stora fördelen med en WIPO-ansökan att du genom en ansökan ger in ditt varumärke till flertalet jurisdiktioner. All administration samlas däremot på ett och samma ställe genom WIPO. I din ansökan anger du vilka länder du vill att skyddet ska gälla. Totalt finns ett hundratal länder och mellanstatliga organisationer att välja bland, inklusive EU och BeNeLux. 


Till skillnad mot en svensk eller EU-ansökan gäller för en internationell varumärkesansökan att den måste baseras på en nationell varumärkesregistrering (här funkar både en svensk och EU-registrering som bas). 

Med andra ord måste du först ansöka hos PRV eller EUIPO. När den ansökan är registrerad kan du ansöka om en internationell registrering. Om du ansöker om en internationell registrering inom 6 månader från att ditt varumärke blev registrerat hos PRV eller EUIPO kan du ansöka om internationell registrering med s.k. prioritet, se mer under nästa rubrik här nedanför. 

 

Om du bara önskar ansöka i ett eller ett fåtal andra länder, oavsett om det rör sig om ett EU-land eller inte, skickar du i stället din ansökan direkt till det landets egen immaterialrättsmyndighet. Gärna med hjälp av ett lokalt ombud eftersom de nationella myndigheterna i regel kommunicerar på det inhemska språket och regelverken kan skilja sig åt. 


Prioritet 

Har du ansökt om varumärkesregistrering i Sverige eller EU kan du begära prioritet om du även gör en ansökan till ett annat land eller internationellt inom sex månader. Prioriteten innebär att du får räkna dagen då du lämnade in ansökan i Sverige som inlämningsdag även för ansökan till EUIPO eller WIPO. Det kan vara fördelaktigt om någon annan ansökt om skydd för ett identiskt eller liknande varumärke och en intressekonflikt uppstår. 


Hoppas detta besvarade dina funderingar. Om du vill ha hjälp med att skydda ditt varumärke internationellt är du varmt välkommen att höra av dig till oss genom att boka en gratis varumärkesanalys.


Prata med en varumärkes- och domänexpert från Portsgroup i 30 minuter (gratis)

Så skyddar du ditt varumärke inför en utlandsexpansion 

AvtalsAutomaten hjälper dig att skapa ett eget sekretessavtal. OBS gratistjänst.

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan