Fråga: Hur fungerar det med sweat equity?
Hej Skulle vilja vet hur det fungera med sweat equity? Vi kommer betala några av våra utvecklare med aktier. Hur fungerar det och vad ska man tänka på?
Legalbuddy svarar

Tack för du vände till Legalbuddy med din fråga. Det är ganska vanligt att man i start-up-sammanhang vill erbjuda deltagarna i projektet aktier (equity) istället för kontant ersättning. Detta är möjligt att göra under vissa förutsättningar, men man behöver ha koll på skattekonsekvenserna. 


Du kan inte ge bort aktier till personer som är anställda utan att en skattekonsekvens uppkommer. Det kommer nämligen ses som en skattepliktig förmån och alltså beskattas utifrån marknadsvärdet på de aktier som ni erbjudit. Bolaget ska betala sociala avgifter och den anställde inkomstskatt på marknadsvärdet på aktierna. 


I väldigt tidigt skedde, när bolagets värde är lågt, kan man dock tänka sig att den anställde köper aktier från grundaren/huvudägarna med skyldighet att sälja tillbaka dessa om man inte fullföljer sina åtaganden. Ett pris behöver sättas utifrån ett tänkt marknadsvärde vid försäljningstidpunkten. Värdering av tidiga bolag är svårt och det finns alltid en risk att skatteverket gör en annan bedömning. Man bör aldrig understiga substansvärdet eller värdet på det utvecklingsarbete som lagts ned i bolaget. För att underlätta finansieringen kan man tänka sig att aktierna betalas med en revers, på t ex 3 år och med marknadsmässig ränta.    


Om medarbetaren tillhandahåller sina tjänster via ett konsultbolag och fakturerar med moms (och har F-skattebevis) är det enklare att sätta upp en sweat-equity modell. Detta är ganska vanligt med utvecklare som har egna bolag och jobbar mot flera olika uppdragsgivare. Om utvecklaren endast jobbar för er finns det risk för anställningssmitta (dvs att medarbetaren bedöms vara anställd istället för konsult) och då kan ersättningar komma att ses som lön istället för arvode med påföljande skattekonsekvens.


En vanlig modell är att medarbetaren/konsulten arbetar upp en arvodesfordran över tid som kan kvittas i en kommande nyemission, antingen till aktuell värdering eller med viss rabatt. Ofta erbjuder man ett ”bra” arvode så slipper man hantera rabattfrågan mot andra investorer. Notera att det bara är nettoarvodet som kan kvittas. Momsen behöver deklareras/betalas på vanligt sätt. Här kan det behövas en överenskommelse om hur momsen ska hanteras cashflow-mässigt.          

Hoppas att detta ger er vägledning så att ni kommer vidare. Behöver ni hjälp med detta är ni välkomna att boka tid hos en av våra jurister.

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Få hjälp att sälja aktier till anställda och sätta ett aktieägaravtal och andra avtal på plats

Starta bolag med andra? Då är det viktigt att ha ett avtal mellan er. Kolla denna checklista!

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan