Fråga: Hur fungerar ett aktieägaravtal?
Jag har blivit rekommenderad att ingå ett aktieägaravtal med mina delägare i bolaget. Hur fungerar ett aktieägaravtal?
Legalbuddy svarar

Ett aktieägaravtal reglerar hur ni som delägare ska driva bolaget tillsammans. Det är en komplettering till bestämmelserna i aktiebolagslagen och bolagsordningen som i de flesta fall inte hanterar frågor som uppstår mellan delägarna. Genom att reglera viktiga frågor i ett aktieägaravtal minskar risken för att onödiga tvister och konflikter uppstår. Även om ni delägare är överens idag kan ni inte utgå från att ni alltid kommer att vara sams och därför avstå ifrån att upprätta ett aktieägaravtal.


Det ena huvudsyftet med ett aktieägaravtal är att reglera maktfrågor, exempelvis hur VD och styrelse utses samt hur beslut ska fattas. Det andra huvudsyftet är att reglera exitfrågor, vad som gäller när en delägare vill sälja sina andelar eller av andra orsaker lämnar bolaget (ex. avlider). 


Andra frågor som man ofta har med är aktivitetsplikt, sekretess och konkurrensförbud.


Tänk på att aktieägaravtalet måste anpassas efter förhållandena i just det bolag det handlar om. Hur ser bolagets delägarkrets ut – är det ett 50/50-bolag eller finns det en majoritetsägare? Är alla delägare aktiva i bolaget? Är det ett levebrödsföretag eller ett företag med en exitplan? Vissa aktieägaravtal behöver inte innehålla så många punkter medan andra kan behöva vara omfattande.  

 

Det är viktigt att komma ihåg att aktieägaravtalet inte får strida mot aktiebolagslagen eller bolagsordningen. Aktieägaravtalet har däremot ingen bolagsrättslig verkan. Detta betyder att bolaget inte är bundet av aktieägaravtalet. Ett beslut på bolagsstämman som strider mot aktieägaravtalet kan exempelvis inte ogiltigförklaras. Aktieägaravtalet har endast en civilrättslig verkan mellan de delägare som ingått avtalet.

 

En köpare av aktier (ny delägare) blir inte automatiskt bunden av det redan ingångna aktieägaravtalet mellan de befintliga aktieägarna. Det gäller även i de fall säljaren av aktierna var bunden av aktieägaravtalet. För att den nya aktieägaren ska vara bunden av det redan ingångna aktieägaravtalet måste denne ansluta sig till aktieägaravtalet, alternativt att de befintliga aktieägarna ingår ett nytt aktieägaravtal. Om den nya aktieägaren ska ha samma skyldigheter och rättigheter som de andra aktieägarna haft sedan tidigare, är det smidigaste att upprätta ett anslutningsavtal som ansluter den nya aktieägaren till det befintliga aktieägaravtalet på samma villkor. 

 

Ladda gärna ner vår checklista för aktieägaravtal. 

Starta bolag med andra? Då är det viktigt att ha ett avtal mellan er. Kolla denna checklista!

Skapa ett aktieägaravtal till fast pris med hjälp av erfarna affärsjurister.

Dags att bilda bolag? Det är mycket att tänka på, men vi har sammanfattat de viktigaste sakerna för dig. 

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan