Fråga: Hur fungerar ett aktieägartillskott och vad är skillnaden på villkorat och ovillkorat?
Vi är tre delägare i ett mindre bolag som har fått stora kapitalbehov och riskerar att komma på obestånd. Vi kommer nu själva tillskjuta kapital, men vill inte höja aktiekapitalet eftersom det riskerar att vi hamnar i likvidationsplikt snabbare. Hur kan vi tillskjuta nytt kapital i bolaget utan att göra en nyemission?
Legalbuddy svarar

Aktieägartillskott är ett sätt att öka bolagets egna kapital och kan vara ett alternativ till nyemission av aktier. Ofta lämnas aktieägartillskott i syfte att förbättra bolagets ekonomiska ställning och undvika situationer där en tvångslikvidation kan bli aktuellt. När man lämnar ett aktieägartillskott höjs inte aktiekapitalet, vilket kan vara en fördel eftersom ett högre aktiekapital kan leda till att man tidigare hamnar i kontrollbalansräkning (dvs när halva aktiekapitalet är förbrukat). Ett aktieägartillskott  kan lämnas i två former, ovillkorat eller  villkorat. 


Vid ett  ovillkorat  aktieägartillskott  har du som lämnar tillskottet inga som helst krav på att få pengarna tillbaka. Ett ovillkorat  aktieägartillskott  är alltså en kapitalinsats till bolaget som jämställs (skattemässigt) med aktiekapital.


Om du däremot lämnar ett  villkorat  aktieägartillskott  ställer du krav gentemot övriga aktieägare att bolaget ska betala tillbaka pengarna när vissa förutsättningar uppfylls, vanligtvis när bolaget återigen har en god och stabil ekonomi. Ett villkorat  aktieägartillskott  är alltså skilt från aktierna och måste därför hanteras separat, t ex vid en aktieförsäljning. Normalt överlåts därför ett villkorat  aktiägartillskott  till köparen av aktierna så att denna har möjlighet att nyttja en eventuell framtida återbetalning av tillskottet. 

 

För att ett  aktieägartillskott  ska kunna öka bolagets egna kapital måste tillskottet gentemot bolaget vara  oåterkalleligt, dvs inte vara något lån. Annars räknas tillskottet som en skuld, som inte stärker bolagets totala ekonomiska ställning. Det är viktigt att en skriftlig förklaring lämnas till bolaget om att det är ett tillskott och inte något lån. 


I vanliga fall lämnar samtliga aktieägare tillskott men det kan även lämnas av en eller ett antal aktieägare. Aktieägarna kan vara både svenska och utländska fysiska eller juridiska personer (bolag).  


Ett  aktieägartillskott  kan lämnas genom 

  • kontant betalning 
  • efterskänkande av en fordran på bolaget 
  • utfärdande av en revers på ett visst belopp 
  • utfärdande av en förbindelse om att betala bolagets skulder 
  • utfärdande av en förbindelse om att lämna ett  aktieägartillskott


För att kunna få tillbaka ett villkorat aktieägartillskott krävs det ett beslut från bolagsstämman. Återbetalning av villkorade aktieägartillskott  faller under reglerna för utdelning. Det innebär bland annat att det krävs tillräckligt fritt eget kapital, att hänsyn tas till försiktighetsreglerna, revisorsutlåtande på extra bolagsstämma mm. Därmed ska återbetalningen framgå av årsredovisningens förvaltningsberättelse (som registreras hos Bolagsverket) och beslutas av bolagsstämman. Tas beslutet om återbetalning på en extra bolagsstämma ska protokollet skickas in för registrering hos Bolagsverket. När du får tillbaka aktieägartillskottet är detta en skattefri återbetalning, såvida inte ett högre belopp återbetalas än vad som tillsköts. 

 


Få hjälp med en nyemission till fast pris.

Få hjälp med ett konvertibelprogram till fast pris.

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan