Fråga: Hur kan ett aktiebolag avvecklas?
Hej Legalbuddy, Vi är ett gäng som driver ett bolag ihop. Sedan en längre tid tillbaka har bolaget dragits med svåra ekonomiska problem med stora skulder. Lusten att bedriva verksamheten har nu slocknat för oss alla inblandade. Vi har därför bestämt oss för att avveckla bolaget. Vilka alternativ finns det för att avveckla bolaget och hur går man tillväga? Det kan tilläggas att vi länge sökt efter intressenter men utan framgång.
Legalbuddy svarar

Hej och tack för din fråga!


Det framgår inte av frågan om ni redan har upprättat en s.k. kontrollbalansräkning. Detta bör göras vid misstanke om att det egna kapitalet (det vill säga tillgångar minus skulder)

understiger hälften av aktiekapitalet. Styrelsen är ansvarig för att agera snabbt och upprätta en kontrollbalansräkning för att undvika att ett personligt betalningsansvar uppstår för skulder som bolaget drar på sig. Ladda gärna ned våran checklista för kontrollbalansräkning nedan. I checklistan finns mer information om vilka åtgärder man behöver ta för att undvika ett personligt ansvar. 


Som jag förstår av fråga är ni överens om att inte fortsätta bedriva verksamheten vidare och att ni vill avveckla bolaget. Det tycks heller inte finnas andra intressenter varför jag utgår ifrån att försäljning, fusion eller delning inte är ett alternativ. De finns då två sätt genom vilket ett aktiebolag kan avvecklas. Båda resulterar i att bolaget upphör att excitera och avregistreras hos Bolagsverket. 


Konkurs

Ett sätt att avveckla ett aktiebolag är genom att försätta det i konkurs. En konkursansökan kan göras av antingen bolaget (oftast genom styrelsen) eller av en utomstående person som har en fordran mot bolaget. Konkursansökan skickas in till den tingsrätt på den ort som bolaget är registret. En förutsättning för att tingsrätten ska godkänna konkursansökan är att bolaget är på obestånd. Det innebär att bolaget inte kan betala sina skulder i rätt tid och problemet inte endast är tillfälligt. Om bolaget är på obestånd kommer tingsrätten att utse en konkursförvaltare vars uppgift är att utreda vilka tillgångar och skulder som finns inom bolaget. Därefter upprättar konkursförvaltaren en lista över i vilken ordning skulderna ska betalas. Sedan överlämnar konkursförvaltaren underlaget till tingsrätten som fattar beslut och avslutar konkursen.  


Frivillig likvidation

Om bolaget inte är på obestånd går det att avveckla bolaget genom begäran om s.k. frivillig likvidation hos Bolagsverket. Bolagsstämman fattar beslut om frivillig likvidation efter att styrelsen eller aktieägare kommit med ett förslag om likvidation. I förslaget om frivillig likvidation ska skäl för likvidationen framgå, från vilken dag likvidation ska gälla, beräknad tidpunkt för skifte och ett s.k. skiftesbelopp. Skiftesbeloppet är det beräknade värdet av bolagets återstående tillgångar efter att samtliga skulder har reglerats. 


För att likvidationen ska kunna genomföras måste en likvidator utses som ansvarar för likvidationsprocessen. Bolagsstämman kan välja att utse en likvidator eller låta Bolagsverket förordna om en. För att säkerställa att inga skulder förblir oreglerade efter att bolaget avvecklats ansöker likvidatorn om kallelse på okända borgenärer, dvs. personer som har en fordran mot bolaget. Kallelsen är på sex månader och utfärdas av Bolagsverket genom kungörelse i Post- och Inrikes tidningar. Efter att likvidationen är genomförd kommer Bolagsverket att avregistrera bolaget. Eventuellt överskott fördelas mellan bolagets aktieägare om inte annat är bestämt i bolagsordningen.


Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig för mer rådgivning. Sist men inte minst vill jag påminna om vikten av att hålla er uppdaterade gällande bolagets ekonomi för att inte riskera att drabbas av ett personligt ansvar! 


Pernilla Blomqvist 

Misstänker du att bolaget har kapitalbrist? Ladda ned vår checklista för att inte riskera att drabbas av ett personligt betalningsansvar.

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Få hjälp att kvalitetssäkra kallelse och stämmoprotokoll inför stämma till fast pris.

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan