Fråga: Hur kan mindre delägare får mer inblick i bolaget?
Hej! Finns det möjlighet för mig som aktieägare med 15% av aktierna i bolaget att få mer inblick i hur det går för bolaget? Varken styrelsen eller VDn är särskilt tydliga i sin kommunikation och jag börjar bli orolig för hur det ska gå nu när hela marknaden skakar.
Legalbuddy svarar

Hej,


Tack för att du vänder dig till Legalbuddy med din fråga. Med dina 15% av aktierna i bolaget omfattas du av flera minoritetsskyddsregler i aktiebolagslagen (ABL) som ger dig möjlighet att få bättre insyn i bolaget. Minoritetsskyddsreglerna gäller om minst 10 % av aktierna i bolaget är representerade. Eftersom du ensam innehar 15 % av aktierna är det tillräckligt för att reglerna ska vara gällande i ditt fall.


Särskild granskare

Till att börja med har du möjlighet att ansöka hos Bolagsverket om att en särskild granskare ska utses. Den särskilda granskaren kan då göra en oberoende granskning av bolagets förvaltning och på så sätt förebygga eventuella missförhållanden. Det krävs inte att förordnande av en särskild granskare behandlats på bolagsstämman, utan det är möjligt att för aktieägare som enskilt eller tillsammans representerar minst 10 % aktierna att skicka in en sådan ansökan. Tänk dock på att du kan vara tvungen att betala kostnaderna om det visar sig att du ansökt om att ha en särskild granskare trots att det är uppenbart att det inte behövs.


Minoritetsrevisor

Därutöver finns det även möjlighet att ansöka hos Bolagsverket om att utse en så kallad minoritetsrevisor. Minoritetsrevisorn kan utses utan att det hålls en bolagsstämma och har samma krav, skyldigheter och rättigheter som bolagets ordinarie revisor. Det kan vara värdefullt för minoritetsägare som vill öka sin insyn i bolaget eller misstänker att ordinarie revisor har en viss lojalitetsbindning till majoritetsägarna. Minoritetsrevisorns mandattid gäller från dagen för Bolagsverkets beslut fram till årsstämman under nästa räkenskapsår.


Uppskov med vissa stämmobeslut

Slutligen finns det möjlighet att få lite mer tid att fatta vissa beslut genom att begära en fortsatt stämma. De beslut som kan skjutas upp är fastställelse av resultat- och balansräkningen, förfogandet över bolagets vinst eller förlust och slutligen frågan om ansvarsfrihet för styrelsen och VD. På så sätt får kan du få lite mer tid att undersöka de beslutsunderlagen som presenterats i ett ärende. Tiden för när den fortsatta bolagsstämman ska äga rum är mellan 4 - 8 veckor från att beslutet togs. Om samtliga aktieägare som vill ha en fortsatt bolagsstämma är överens kan stämman ske innan fyra veckor passerat, men det finns ingen möjlighet att begära mer tid än åtta veckor. 


Ytterligare insyn med aktieägaravtal

Sammanfattningsvis finns det regler som ger dig möjlighet att få bättre insyn i bolaget. Om ni inte redan gjort det rekommenderar jag även att skriva ett aktieägaravtal. I ett aktieägaravtal finns det möjlighet för dig som minoritetsägare i bolaget att förhandla fram en starkare rätt till information och inflytande i bolaget. Exempel på klausuler som kan skrivas in är vetorätt i frågor som är viktiga för dig, högre majoritetskrav eller krav på enhällighet i frågor om bolagets verksamhet och utveckling samt en ”tag along”-klausul. En ”tag along”-klausul förhindrar att du blir ensam kvar i bolaget med en ny och kanske oönskad delägare efter att de tidigare majoritetsägarna har valt att sälja sina aktier och lämna bolaget.


Hoppas att detta besvarade din fråga. På Legalbuddy erbjuder vi hjälp med att skapa smidiga och kvalitetssäkra aktieägaravtal till ett fast pris och vi har även en checklista med det viktigaste att tänka på när man ska skriva aktieägaravtal. Om du behöver vägledning och vidare hjälp är du varmt välkommen att höra av dig till oss genom att boka ett gratis coachingmöte.

Skapa ett aktieägaravtal anpassat efter er specifika situation.

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Starta bolag med andra? Då är det viktigt att ha ett avtal mellan er. Kolla denna checklista!

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan