Fråga: Hur kan vi avsätta en styrelseledamot under pågående mandatperiod?
Hej Legalbuddy, Vi har precis upptäckt att en av våra styrelseledamöter har begått ett flertal brott som vi övriga i styrelsen ser allvarligt på. Ledamoten i fråga blev relativt nyligen tillsatt vid bolagets senaste bolagsstämma. Hur gör vi nu för att avsätta honom så snabbt som möjligt?
Legalbuddy svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Legalbuddy med din fråga.


När en styrelseledamot avgår under löpande mandatperiod kallas det för förtida avgång. En styrelseledamot kan antingen självmant välja att avgå eller så kan den eller de som utsett styrelseledamoten besluta om det. Eftersom det framgår att bolagsstämman utsåg styrelseledamoten, så är det endast bolagsstämman som kan besluta om styrelseledamotens förtida avgång. Det innebär att ni i styrelsen bör kalla till en extra bolagsstämma som får fatta beslut i frågan. 


För att beslutet ska vara giltigt krävs enkel majoritet på bolagsstämman. I privata bolag är det möjligt att införa en bestämmelse i bolagsordningen om kvalificerad majoritet för att avsätta en styrelseledamot. Uppnår bolagsstämman majoritetskravet och fattar beslut om styrelseledamotens avgång så måste beslutet därefter anmälas hos Bolagsverket. Ändringar i styrelsens sammansättning har först rättslig verkan från den tidpunkt som anmälan om ändring kom in till Bolagsverket. I beslutet om styrelseledamotens avsättning kan det beslutas om en senare tidpunkt för verkan av avsättning. Anmälan kan antingen ske genom Bolagsverkets blankett 817 ”Ändringsanmälan aktiebolag” eller via e-tjänst på verksamt.se. 


Tänk på att ni i styrelsen ansvarar för att styrelsen åter ska blir fulltalig under den resterande mandatperioden. Om det finns suppleanter bör dessa tillsättas. Om det inte finns suppleanter är styrelsen skyldig att agera för att en ny styrelseledamot väljs in.


Ladda gärna ned våran checklista för Bolagsstämma nedan, så att ni i styrelsen inte missar något inför kallelsen till extra bolagsstämma.


Jag hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Få hjälp att kvalitetssäkra kallelse och stämmoprotokoll inför stämma till fast pris.

Det är mycket att tänka på inför en bolagsstämman. Med vår checklista har du en enkel vägledning att följa. Checklistan gäller privata bolag.

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan