Fråga: Hur kan vi täcka likviditetsproblem utan aktieägartillskott?
Vi är ett relativt ungt bolag som nyligen genomförde vår första lyckade investeringsrunda. Vi behöver dessvärre redan ta in nya pengar för att täcka allvarliga likviditetsproblem. Vi har uteslutit aktieägartillskott då inte samtliga aktieägare har möjlighet att ställa upp. Borde vi initiera en ny investeringsrunda och förbereda oss inför nyemission eller finns det andra alternativ att överväga?
Legalbuddy svarar

Hej

När ett bolag befinner sig i behov av kapital kan det välja att anskaffa kapitalet genom nyemission, lån eller aktieägartillskott. Eftersom det senare är uteslutet återstår nyemission eller lån. Fördelen med nyemission är att kapitalet inte behöver återbetalas eftersom bolaget ger aktier i utbyte. Däremot är processen tidskrävande och administrativt komplex.


Ett tillvägagångssätt som kan vara ett lämpligt i er situation är att ta brygglån från en eller flera aktieägare. Brygglån kan ske i form av vanligt lån eller i form av konvertibellån. Ett konvertibellån innebär att långivaren har rätt eller skyldighet att kvitta sin fordran mot aktier i bolaget enligt fastställda villkor när lånets löptid går ut. 


Vilket stadie av finansiering bolaget befinner sig avgör om nyemission eller brygglån är att föredra. Ofta söker bolag brygglån när de befinner sig före eller mellan investeringsrundor. Inför en nyemission kan bolaget ha fördel av att inte ha ett akut kapitalbehov eftersom det i regel medför underläge vid förhandling med potentiella investerare. Genom att ta ett brygglån från befintliga aktieägare kan bolaget täcka kapitalbehovet tills dess att nytt kapital kommer in genom en framtida nyemission. 


Nackdelarna med konvertibellån är att det ofta löper ränta och framförallt har utspädande effekt på bolagets övriga aktieägare när lånet konverteras till aktier i en nyemission. Slutligen bör det förtydligas att brygglån endast kan öka bolagets likviditet och inte aktiekapital eftersom aktiekapitalet först kan ökas om brygglånet senare konverteras till aktier i en nyemission. 

Få hjälp med ett konvertibelprogram till fast pris.

Få hjälp med en nyemission till fast pris.

Få hjälp att kvalitetssäkra kallelse och stämmoprotokoll inför stämma till fast pris.

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan