Fråga: Hur länge kan man reklamera en vara?
Hur många års reklamationstid har man när man köper en vara från ett annat företag?
Legalbuddy svarar

Inledning


Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan följer en redogörelse för vad som gäller avseende reklamationstid när en näringsidkare köpt en vara av en annan näringsidkare (B2B)


Reklamationstid B2B


Vid köp av lös egendom mellan två näringsidkare gäller köplagen. Köplagen är dispositiv och gäller endast om inte företagen har avtalat om något annat. Först gäller alltså att se över ifall reklamationsrätten regleras i avtalet företagen emellan. Om så inte är fallet gäller köplagens regler. 


I köplagen stadgas att en köpare kan reklamera en vara inom två år från det att han har tagit emot varan (vilket skiljer sig från konsumenters reklamationstid som är 3 år). Reklameras inte varan inom denna tid går reklamationsrätten förlorad.


Reklamationen ska göras till säljaren och ske inom skälig tid från det att köparen upptäckt eller borde ha upptäckt felet. Vad som avses med skälig tid kan variera beroende på t.ex. uppgifter som lämnats av säljaren. Även köparens undersökningsskyldighet, som innebär att köparen efter avlämnandet är skyldig att undersöka varan i enlighet med god sed, kan vägas in. Som utgångspunkt gäller dock att reklamation ska ske inom några dagar efter det att felet har upptäckts. 


Sammanfattningsvis kan alltså sägas att reklamationstiden när man köper en vara från ett annat företag är 2 år och att om du upptäcker att en köpt vara är felaktig bör du meddela säljaren detta så snart som möjligt, senast inom ett par dagar.


Önskar ni vidare hjälp med detta är ni välkomna att boka tid hos en av våra jurister på https://legalbuddy.com/kontakt.

Vad behöver du tänka på när du ska skriva avtal med viktiga leverantörer? Kolla här!

Få hjälp att skapa professionella inköpsvillkor med hjälp av en erfaren affärsjurist

Inför en avtalsförhandling eller en möjlig tvist hjälper vid dig med avtalsanalysen till fast pris.

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan