Fråga: Hur räknas 10-årsfristen för KPOer?
Hej Legalbuddy Har en fråga när det gäller tidsgränsen för kvalificerade personaloptioner. Bolag som är äldre än 10 år får ju inte använda kvalificerade personaloptioner. Vårt bolaget är bildat 2011-07-22 men det första årsslutet för bolaget är 2012-12-31. I lagen står "Företaget får, när personaloptionen förvärvas, inte ha bedrivit verksamhet i mer än 10 år efter utgången av det år då verksamheten påbörjades" Vi hade alltså ett första förlängt räkenskapsår. Ska vi utgå från räkenskapsårets slut, 2012-12-31, eller är det 10 kalenderår som gäller, dvs 2011-12-31? Vilket datum är för oss "utgången av det år då verksamheten påbörjades"? Tack på förhand!
Legalbuddy svarar

Hej 

Reglerna om kvalificerade personaloptioner  i 11 a kap. 9 § inkomstskattelagen är relativt nya och det finns en del oklarheter. I lagens står som du anger att ”Företaget får när personaloptionen förvärvas inte ha bedrivit verksamhet i mer än tio år efter utgången av det år då verksamheten påbörjades.” Är det då kalenderår eller räkenskapsår som menas. Vi har fått denna fråga tidigare och begärt ett klarläggande från Skatteverket som klarlagt att det är kalenderår som avses i den aktuella paragrafen. Hänvisning görs till prop. 2017/18:1 s. 631 där det skrivs att "att företaget vid tidpunkten för förvärvet av personaloptionen inte får ha bedrivit verksamhet i mer än tio kalenderår efter utgången av det kalenderår då verksamheten påbörjades.” 


En annan aspekt är att verksamheten kan ha startat senare än registreringsdatum. I så fall är det tidpunkten för verksamhetens start som gäller.


Bedömningen är att ni inte kommer att kunna använda kvalificerade personaloptioner utan får istället se på andra incitamentsprogram, t ex teckningsoptioner. Hör gärna av dig om du är intresserad av att prata med en av våra jurister om detta.

Gör ett gratis självtest för Kvalificerade Personaloptioner

Få hjälp att ta fram ett förslag till incitamentsprogram som passar ditt företag

Få hjälp med ett teckningsoptionsprogram till fast pris

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan