Fråga: Hur ska man ersätta styrelsen i ett start-up
Hej Legalbuddy, vi är ett start-up som ska ta in den första externa styrelseledamoten och ví funderar på ersättningsfrågan. Vad är ett rimligt styrelsearvode för ett tidigt bolag som inte direkt tjänar några pengar. Finns det några bra alternativ till styrelsearvode, t ex aktier eller optioner.
Legalbuddy svarar

Hej och tack för din fråga. Frågan om ersättning till styrelse uppkommer när det är dags att ta in den första externa styrelsemedlemmen. Ett vanligt arvode är 1 basbelopp (ca 50 000 kr) för styrelseledamot och det dubbla för styrelseordförande. Notera att beslut om ersättning till styrelse ska fattas av bolagsstämman och att det kommer att beskattas som inkomst av tjänst. Enligt rättspraxis anses styrelseuppdraget som ett personligt uppdrag och inkomster från detta ska beskattas personligen.


Det är inte ovanligt att en styrelseledamot i samband med uppdraget erbjuds att få equity i bolaget, t ex genom att huvudägarna överlåter aktier till styrelseledamoten. Här får man vara försiktig så att inte man exponerar sig för skatterisker genom att överlåta aktier till underpris som ersättning för styrelseuppdraget. En investering på marknadsmässiga villkor är givetvis OK.


En annan, inte ovanlig variant är att utfärda teckningsoptioner. Rekommendationen är att värdera teckningsoptionerna enligt BlackScholes-formeln. Betalar styrelseledamoten enligt en sådan värdering så uppstår ingen skattekonsekvens.


En ny variant är s k kvalificerade personaloptioner som sedan 2022-01-01 även kan ges ut utan ersättning och skattefritt till styrelsedamöter. Kravet för att detta ska vara möjligt är att bolaget uppfyller en del minimikrav, bl a max 10 år, max 150 anställda och max 280 tkr i omsättning. Vidare ska styrelseledamotens uppdrag pågå under minst 3 år och hen skall uppbära minst 1,5 inkomstbasbelopp i styrelsearvode under 3-årsperioden.


Hoppas detta gav dig vägledning. Om du har mer funderingar boka gärna att gratis vägledningsmöte i Legalbuddy här.

Gör ett gratis självtest för Kvalificerade Personaloptioner

Få hjälp att ta fram ett förslag till incitamentsprogram som passar ditt företag

Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan