Fråga: Hur vet man vilken uppsägningstid en VD ska ha?
Hej, Vi ska anställa en VD och undrar om det finns regler kring vilken uppsägningstid en VD ska ha?
Legalbuddy svarar

Personer i företagsledande positioner eller därmed jämförlig ställning omfattas normalt inte av lagen om anställningsskydd (LAS). Eftersom en VD anses ha en företagsledande position undantas denne från LAS och reglerna om uppsägningstid. Eftersom ingen arbetsrättslig lagstiftning fastställer en VD:s uppsägningstid kan uppsägningstiden regleras fritt genom ett VD-avtal som upprättas mellan bolaget och VD:n.  Uppsägningstiden bör dock vara minst sex månader för att VDn ska anses ha sådana förmåner som skiljer honom från en vanlig anställd, och därmed inte omfattas av LAS.


Eftersom att en VD inte omfattas av LAS kan VD:ns anställning sägas upp utan krav på saklig grund.

Uppsägningstiden ger på så vis ett ekonomiskt skydd för VD:n varför den normalt är längre än övriga anställdas. Under uppsägningstiden är VD:n fortfarande anställd och har rätt till lön och andra förmåner. Om bolaget väljer att arbetsbefria VD:n under uppsägningstiden bör VD-avtalet reglera VD:ns rätt att ta en ny anställning.


Det bör i sammanhanget nämnas att bedömningen om en VD ska undantas LAS eller ej utgår ifrån om VD:n i verklig mening innehar en företagsledande position. Vid bedömningen tas hänsyn både till VD:ns arbetsuppgifter och anställningsvillkor. Den formella VD-titel saknar därmed egentlig betydelse.

Få hjälp med ett kvalitetssäkrat VD-avtal till fast pris.

Få hjälp med ett kvalitetssäkrat anställningsavtal till fast pris.

Få hjälp med ett kvalitetssäkrat VD-avtal till fast pris.

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan