Fråga: Jag har en unik produkt, hur kan jag skydda mig mot att den blir piratkopierad?
Jag har tagit fram en produkt som jag är ensam om på marknaden. Jag är orolig för att så fort jag börjar sälja den så kommer den att kopieras. Hur ska jag göra?
Legalbuddy svarar

Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare i er situation.

En unik produkt på en marknad är värd att skyddas dels för att nå konkurrensfördelar mot möjliga konkurrenter och dels mot kopior av just din produkt.


När det gäller piratkopior av din produkt kan de vara oerhört skadliga för din unika produkt och ditt företag och goda renommé då piratkopian åker snålskjuts och kan säljas till ett lägre pris (ibland förvillande likt pris) utan behov av forskning och utveckling, framtagning och marknadsföring av produkt som tillverkare av originalprodukten istället står för. Därmed kan piratkopian konkurrera ut originalprodukten eller i alla fall ta en ansenlig marknadsandel och orsaka väldigt stor skada. Förutom en ekonomisk skada för ditt företag är det vilseledande för konsumenten som kan utsättas för fysisk skada vilket kan få förödande konsekvenser beroende på produkt då piratkopior sällan lever upp till samma kvalitet som originalprodukten. 


Med ovan sagda är det därför oerhört viktigt att försöka skydda en unik produkt för att kunna hindra konkurrenter men även de som vill tjäna pengar på din produkt genom piratkopiering.

Det finns många olika immateriella rättigheter där du har möjlighet att skydda din produkt igenom. Som företag bör du beskåda din produkt – vad gör den unik? Är det en teknisk lösning? Då kanske det är ett patent du ska ansöka om för att säkra din ensamrätt till produkten. 

Andra vanliga skyddsformer är varumärkesskydd och designskydd men det finns många fler. 

Förutom att titta på det unika i din produkt ska du också också fundera över vilken marknad, dvs vilka länder du säljer i och förväntas sälja i. Det är här din produkt blir synlig och det är här det är viktigt att du inte blir utkonkurrerad av andra. I dessa länder ansöker du om t ex en varumärkesregistrering och du får en ensamrätt att använda ditt varumärke för just din produkt. Om någon annan använder ditt varumärke för en liknande produkt så att den kan förväxlas med din produkt kan du hävda att den gör intrång i ditt varumärke och din ensamrätt. 


Det är effektivt att kombinera t ex ett varumärkesskydd med ett designskydd för hela eller delar av utseendet av din produkt eftersom du då även skyddar det som är nytt och unikt i designen med produkten ifråga. Med en kombination har du flera vägar att gå om piratkopian plötsligt säljs utan ditt varumärke men designen fortfarande är lik din produkt. Då har du fortfarande en möjlighet att stoppa produkten.


Möjligheter till att bekämpa piratkopior finns i det flesta länder, dock mer eller mindre effektivt beroende på land.


För att ha bra koll på vad konkurrenter och andra gör är det viktigt att bevaka sin ensamrätt.  Därför bör du så fort du fått en registrering arbeta med din rättighets efterlevnad, t ex s k varumärkesvård. Då kan du t ex genom olika bevakningstjänster se vad andra försöker registrera som varumärke som skulle kunna vara likt ditt. I dessa fall kan du opponera dig inom en viss tid till den berörda myndigheten.

När det gäller rena piratkopior är det också viktigt att bevaka marknaden från dessa. Det finns då andra varianter av bevakning, t ex på internet för försäljning av piratkopior, som på marknadsplatser, i sociala medier, egna websidor och andra forum. Man kan även aktivt arbeta med tull och polis för att vid landsgränser, i butiker, i fabriker etc. stoppa tillverkning, försäljning och försändelser. 

Det finns både enkla och effektiva möjligheter att stoppa skadligt intrång av din unik produkt.

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Få hjälp att analysera hur dina immateriella tillgångar (IPR) kan skyddas.

Inför en avtalsförhandling eller en möjlig tvist hjälper vid dig med avtalsanalysen till fast pris.

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan