Fråga: Kan det personliga ansvaret för styrelsen upphöra eller gäller den för alltid?
Hej, har en fråga om det personliga ansvaret i samband med kontrollbalansräkning. Kan det personliga ansvaret för styrelsen upphöra eller gäller det för alltid?
Legalbuddy svarar

En förutsättning för att ansvarsperioden för styrelsen ska upphöra är att bolagets egna kapital uppgår till 100 % av aktiekapitalet och att bolaget, eller om bolaget har en revisor, upprättar en ny kontrollbalansräkning av vilken det framgår. Kontrollbalansräkningen ska därefter behandlas på en bolagstämma under vilken beslut kan fattas om att ansvarsperioden för styrelsen ska upphöra. Att ansvarsperioden upphör för styrelsen innebär att styrelsen inte är personligt ansvarig för nya skulder och förpliktelser som uppstår efter denna tidpunkt. Däremot kvarstår det personliga ansvaret för skulder som uppstått under ansvarsperioden.

Få hjälp med en nyemission till fast pris.

Få hjälp med ett konvertibelprogram till fast pris.

Få hjälp att kvalitetssäkra kallelse och stämmoprotokoll inför stämma till fast pris.

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan