Fråga: Kan jag bli avsatt som styrelseledamot utan min vetskap?
Hej, jag är innehavare av 30% av aktierna i ett bolag i vilket jag också är styrelseledamot. Jag har nyligen fått veta att övriga ägare har haft en bolagsstämma utan min vetskap. Under bolagsstämman har de fattat beslut om att avsätta mig som styrelseledamot. Har dom rätt att göra så eller kan jag motsätta mig beslutet?
Legalbuddy svarar

Beslut om att avsätta en styrelseledamot hör till den kategori av beslut som ska fattas av bolagsstämman. Styrelsen ansvarar för att kalla till bolagsstämma tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman ska hållas eller inom den kallelsetid som gäller enligt bolagsordningen. I kallelsen ska det finnas uppgifter om tid och plats för bolagsstämman samt förslag till dagordning. 


Om bolagsstämman inte har sammankallats på ett korrekt sätt eller om ett bolagsstämmobeslut inte fattats i behörig ordning, kan du i egenskap av aktieägare eller i egenskap av styrelseledamot föra talan om klander hos allmän domstol. Domstolen kan därefter besluta om att bolagsstämmans beslut ska ändras eller upphävas. Enligt huvudregeln ska talan om klander föras inom tre månader från att bolagsstämmans beslutet fattades för att rätten till talan inte ska gå förlorad. När det gäller beslut som fattats av en bolagsstämma som inte sammankallats på ett korrekt sätt gäller en längre klanderfrist.


Sammanfattningsvis kan det finnas anledning att föra talan om klander i allmän domstol och begära att beslutet om att avsätta dig som styrelseledamot upphävs. 

Få hjälp med att lösa en delägartvist.

Inför en avtalsförhandling eller en möjlig tvist hjälper vid dig med avtalsanalysen till fast pris.

Går du i exit-tankar? Läs vårt whitepaper om hur du förbereder ditt företag inför försäljningen.

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan