Fråga: Kan jag få tillbaka min investering vid konkurs?
Hej Legalbuddy, I oktober förra året köpte jag in mig i ett bolag som nu till följd av covid-19 har ansökt om konkurs. Finns det någon möjlighet att få tillbaka mina investerade pengar?
Legalbuddy svarar

Inledning

Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller i din situation.

Konkurs

När ett aktiebolag har gått i konkurs finns det en lagreglerad ordning för i vilken ordning konkursboets tillgångar ska fördelas ut. I första hand ska tillgångarna användas för att täcka de kostnader som följer av själva konkursförfarandet. I nästa steg ska tillgångarna delas ut till alla borgenärer som har en fordran på bolaget. Förmånsrättslagen reglerar i vilken ordning detta sker. 


Aktieägare 

Aktieägare klassas inte som borgenärer i förhållande till bolaget. Att köpa aktier i ett bolag leder endast till att man blir delägare i bolaget. Själva investeringen medför inte att det uppstått en skuld. En aktieägare kan givetvis ha en fordran på bolaget under förutsättning att det finns ett uttryckligt skuldförhållande mellan aktieägaren och bolaget ex. genom ett lån eller obetald fordran. Bara om det finns pengar kvar efter att samtliga borgenärer har fått täckning för sina fordringar finns det möjlighet för aktieägarna att få tillbaka sina investeringar. Om det blir aktuellt gäller likhetsprincipen som huvudregel. Den innebär att alla aktier ska behandlas lika och få samma rätt till utdelning i relation till sin ägarandel. 


Preferensaktier

Bolagsordningen kan innehålla bestämmelser om preferensaktier som ger vissa aktieslag olika rättigheter, exempelvis företräde vid vinstutdelning. Det bör här nämnas att det sällan finns tillräckligt med pengar kvar i konkursboet för att täcka alla borgenärers fordringar, varför det är ovanligt med ett överskott kvar till aktieägarna, även om de är innehavare av preferensaktier. 


Sammanfattning

Som aktieägare klassas du inte som borgenär och har därför inte rätt att få tillbaka din investering innan alla borgenärer har fått betalt. Endast om det finns kvar tillgångar i konkursboet kan du som aktieägare få tillbaka din investering. Om du inte har preferensaktier saknar du rätt att få tillbaka din investering framför andra aktieägare eftersom likhetsprincipen i sådana fall gäller. 


Om du är osäker på vilken rätt du har som aktieägare hjälper vi dig gärna med att analysera handlingar som aktieägaravtal och bolagsordning. Våran tjänst Delägartvist inleds med ett kostnadsfritt rådgivningsmöte som du enkelt bokar här

Få hjälp med en nyemission till fast pris.

Få hjälp med ett konvertibelprogram till fast pris.

Få hjälp att kvalitetssäkra kallelse och stämmoprotokoll inför stämma till fast pris.

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan