Fråga: Kan juridiska personer dömas för brott?
Hej, Vi är en möjlig leverantör i en upphandling. I upphandlingsmaterialet ber de oss att bekräfta: "The supplier must not have a criminal conviction relating to the practising of their profession". Vi är en juridisk person - på vilket sätt tillhandahåller vi den potentiella kunden med motsvarigheten till ett utdrag ur polisregistret? Finns de tnågot annat som är praxis eller bra för oss att känna till och proaktivt delge motparten? Tack på förhand,
Legalbuddy svarar

Hej,

 

Stort tack för er fråga. Såvida inte "the supplier" i upphandlingsunderlaget definieras annorlunda än er som juridisk person, så finns inget belastningsregister eller liknande att lämna ut.

 

Skälet är att juridiska personer, dvs företag, inte kan dömas för brott enligt svensk rätt. Det är bara fysiska personer som anses kunna begå och hållas ansvariga för brott. Antingen riktar de skall-kravet mot företag/anbudsgivare i andra länder som har straffansvar för företag i sin rättsordning, eller så åsyftas möjligen företagsbot. Företagsbot är en s.k. särskild rättsverkan av brott som kan utdömas mot företag. Det innebär att företagsbot endast kan bara utdömas under förutsättning att en fysisk individ anställd på företaget först lagförs för ett brott, och att detta brottet begåtts inom ramen för näringsverksamheten. Företagsboten i sig själv är dock ingen straffrättslig påföljd för den juridiska personen

 

Att skicka något underlag för att visa att ni inte dömts till företagsbot är därför svårt. Det finns inte någon motsvarighet till belastningsregister för företag eller något liknande register över meddelade företagsböter. Jag skulle rekommendera er att ställa frågan vad det upphandlande företaget mot denna bakgrund avser med sin frågeställning.

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan