Fråga: Kan kommunen ändra betalningsmottagare avseende en faktura för vatten- och avlopp?
Vi har erhållit en faktura avseende Vatten och Avlopp från Göteborgs Kommun, (Kretsloppskontoret) daterad tidigt 2020 då abonnenten tillika vår hyresgäst ej betalat fakturorna från tidigt 2020 tills idag. Kommunen har således nu satt oss som betalningsmottagare retroaktivt då vi är lagfaren ägare till fastigheten som vatten och avloppsfakturan avser. Är det bara att betala fakturan med stöd i "vattenlagen" då vi är fastighetsägare eller finns det möjlighet att överklaga? Hyresgästen är på obestånd och har misslyckats med en rekonstruktion, om det kan vara en faktor till kommunens agerande vet jag inte.
Legalbuddy svarar

Hej och stort tack för er fråga!


Fastighetsägare som nyttjar en kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning är skyldiga att betala en avgift för detta. Det framgår av 24 § 1 st vattentjänstlagen.  


Kommunerna har därutöver egna regler och taxeföreskrifter för hur deras va-system skall användas och vilka avgifter som skall betalas. I Göteborg tillämpas t.ex. AVBA 2017 (Allmänna bestämmelser för användande av Göteborgs Stads allmänna vatten- och avloppsanläggning) och Göteborgs Stads VA-föreskrifter för VA-taxa.  


Härutöver kan kommunen och fastighetsägaren enligt § 38 vattentjänstlagen komma överens i avgiftsfrågor som inte regleras i kommunens taxeföreskrifter.


I AVBA 2017 (punk 1) anges att om kommunen träffat avtal med någon annan än en fastighetsägare om att använda en va-anläggning, gäller samma regler i vattentjänstlagen och AVBA 2017 för denne som gäller för fastighetsägare.


För att besvara er fråga är det därför av avgörande betydelse att veta om det finns ett avtal mellan kommunen och er hyresgäst. Saknas ett sådant avtal är det möjligt att ansvaret att betala fakturan hamnar hos er som fastighetsägare. Vi rekommenderar dock att ni bokar ett möte med oss för att kunna utreda just er situation närmare.

Inför en avtalsförhandling eller en möjlig tvist hjälper vid dig med avtalsanalysen till fast pris.

Få hjälp med att lösa en delägartvist.

Få hjälp att kvalitetssäkra kallelse och stämmoprotokoll inför stämma till fast pris.

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan