Fråga: Kan kvalificerade personaloptioner ges ut i koncernbolag?
Hej Legalbuddy, Vi har en anställd som vi vill erbjuda kvalificerade personaloptioner till eftersom dessa är skatterättsligt förmånliga, både för bolaget och den anställde. Problemet är att anställningen ligger i ett dotterbolag som saknar en planerad tillväxt varför det vore mer lukrativt att erbjuda honom optioner i moderbolaget. Är det möjligt?
Legalbuddy svarar

Hej och tack för din fråga!


Kvalificerade personaloptionen ger den anställda rätt att vid en framtida tidpunkt köpa ett visst antal aktier i arbetsgivarbolaget, eller ett annat bolag inom samma koncern, till ett i förväg bestämt lösenpris. Att optionerna får utges i ett annat koncernbolag än i det som optionsinnehavaren är anställd i framgår av 11a kap. 5 § Inkomstskattelagen (1999:1229).


Definitionen av koncern följer av 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554). Enligt definitionen uppstår ett koncernförhållande när ett Bolag A (Moderbolag) har bestämmande inflytande över Bolag B (Dotterbolag). Bestämmande inflytande uppstår om ett Moderbolag;


  • - innehar mer än 50% av rösterna i ett Dotterbolag
  • - äger andelar i ett Dotterbolag och på grund av avtal med andra delägare förfogar över mer än 50% av rösterna
  • - äger andelar i ett Dotterbolag och har rätt att utse eller avsätta mer än 50% av styrelseledamöterna i Dotterbolaget
  • - äger andelar i ett Dotterbolag och har rätt att ensamt utöva bestämmande inflytande över denna på grund av avtal, föreskrift i bolagsordning eller liknande
  • - tillsammans med ett eller flera andra dotterbolag innehar bestämmande inflytande i Dotterbolag.


Det innebär att optionsinnehavaren kan vara anställd i ett dotterbolag till det bolag från vilket personaloptionen förvärvas. Vidare har det inte någon betydelse om optionsinnehavaren är anställd i flera koncernbolag under intjänandetiden på tre år. Den anställde behöver arbeta i genomsnitt minst 30 timmar per vecka och vid beräkningen ska den sammanlagda arbetstiden under hela intjänandetiden beaktas. Det är därmed tillåtet att arbetet har skett i olika bolag inom koncernen.


Hoppas du fick svar på din fråga, om du önskar närmare rådgivning är du varmt välkommen att boka in ett kostnadsfritt rådgivningsmöte genom https://legalbuddy.com/vara-tjanster.

Gör ett gratis självtest för Kvalificerade Personaloptioner

Få hjälp att ta fram ett förslag till incitamentsprogram som passar ditt företag

Få hjälp med ett teckningsoptionsprogram till fast pris

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan