Fråga: Kan någon som inte är aktieägare tillskjuta kapital i bolaget?
Hej, vi ska få hjälp med ett kapitaltillskott från en släkting och undrar om man kan göra ett aktieägartillskott trots att personen inte är delägare.
Legalbuddy svarar

Hej och tack för din fråga!


Det är fullt möjligt för en person som inte är aktieägare att tillskjuta kapital i bolaget. Oftast tillskjuts kapital av befintliga aktieägare vilket kallas för aktieägartillskott. När det sker från någon annan än aktieägare kallas det istället för kapitaltillskott. 


Aktieägartillskott och kapitaltillskott har till syfte att förbättra bolagets finansiella ställning. Av den anledningen ska kapitaltillskottet inte medföra en skyldighet för bolaget att återbetala tillskottet eftersom det i sådana fall uppstår ett skuldförhållande. Ett eventuellt villkor om återbetalning ska därför endast binda aktieägarna som åtar sig att rösta för en återbetalning på bolagsstämman om vissa förutsättningar är uppfyllda, ­vanligtvis när bolaget återigen har en stabil ekonomi.


Tänk även på att skriftligt dokumentera att tillskottet inte är ett lån så att det inte bedöms som en skuld i bolagets redovisning. 

Få hjälp med en nyemission till fast pris.

Få hjälp med ett konvertibelprogram till fast pris.

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan