Fråga: Kan vi erbjuda konsulter kvalificerade personaloptioner?
Hej, Jag har tre frågor: 1. Kan vi som företag ställa ut KPOer till en av våra konsulters aktiebolag? Eller måste det vara till hen som privatperson? 2. Räknas det som ett anställningsförhållande om konsulten arbetar mer än 75 % av tiden hos oss? Eller måste konsulten vara direkt anställd av oss för att kunna ta del av skattelättnaderna? 3. Kan konsulten vara anställd under endast en del av intjänandetiden? Jag tolkar paragraf 15 i lagen så? I så fall, kan jag tex. konsulta 1 år och vara anställd 2? Tack för hjälpen!
Legalbuddy svarar
Karl Womack

Tack för att du vänder till Legalbuddy med din fråga. Nedan kommer en redogörelse för vilka regler som är tillämpliga och hur reglerna i 11 a kapitlet inkomstskattelagen förhåller sig till konsultarbeten.


Kan bolaget ställa ut KPOer till en konsults aktiebolag eller måste det vara till konsulten som privatperson? Måste konsulten vara direkt anställd av bolaget för att kunna ta del av skattelättnaderna?

Av 11 a kapitlet 13 § IL framgår att optionsinnehavaren måste vara anställd eller inneha ett uppdrag som styrelseledamot eller styrelsesuppleant i företaget under intjänandetiden för att omfattas av reglerna. Kravet på anställning innebär att reglerna inte är tillämpliga på personaloptioner som ställs ut till konsulter eller andra som arbetar åt företaget utan att vara anställda, även om kraven gällande arbetets omfattning och ersättning är uppfyllda (prop. 2017/18:1 s 292). Eftersom konsulter inte anses vara anställd saknar det betydelse huruvida konsulttjänsterna sker genom ett aktiebolag eller i egenskap av privatperson.


Måste arbetstagaren vara anställd under hela intjänandeperioden?

Av 11 a kapitlet 14 § IL framgår att en arbetstagare omfattas av reglerna om arbetet uppgår till minst 30 timmar i veckan i genomsnitt under intjänandeperioden. Enligt 11 a kapitlet 15 § IL ska vidare ersättning utgå om minst 13 inkomstbasbelopp under intjänandetiden, vilket år 2024 motsvarar 990 600 kronor. Intjänandetiden är enligt 11 a kapitlet 4 § IL tre år. För att omfattas av reglerna måste den anställda vara antingen anställd, styrelseledamot eller styrelsesuppleant under hela intjänandeperioden.


Andra stycket i 11 a kapitlet 15 § IL innebär endast att kravet på ersättning proportionerligt ska minskas om optionsinnehavaren inte har varit anställd under hela perioden. Anledningen härtill är att optionsinnehavaren även kan ha varit styrelseledamot eller styrelsesuppleant under delar av intjänandeperioden. För styrelseledamöter och styrelsesuppleanter uppgår lönekravet istället till 1,5 inkomstbasbelopp (114 300 kronor).


Hoppas detta besvarade dina frågor. Om du har fler frågor eller funderingar, eller behöver hjälp i ett särskilt ärende är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Legalbuddy och boka in ett möte med en av våra jurister.

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Gör ett gratis självtest för Kvalificerade Personaloptioner

Incitamentsprogram på gång? Läs vårt whitepaper om teckningsoptioner och personaloptioner först.

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan