Fråga: Kan vi förenkla processen att kalla och hålla bolagsstämma?
Vi upplever att aktiebolagslagens regler om hur kallelse och röstning vid bolagsstämma är onödigt omständliga och tidskrävande. Finns det möjligheter att förenkla processen?
Legalbuddy svarar

Hej, det är viktigt att följa kallelsetiderna i bolag med flera aktieägare och då alla aktieägare inte agerar tillsammans. Om inte alla aktieägare är överens om alla åtgärder behöver man hålla sig noga till formalia.Här är några tips för att göra det enklare:


  • Tillåta två veckors kallelsetid för alla typer av bolagsstämmor: Inför en bestämmelse som tillåter att ordinarie bolagsstämma, extrastämma samt beslut om bolagsordningsändringar får kallas två veckor innan bolagsstämman hålls. 


  • Tillåta att kallelse skickas via epost: Enligt Aktiebolagslagen ska kallelse till bolagsstämma skickas via post. Vill man tillåta ett annat sätt att kalla till bolagsstämma, exempelvis genom epost, måste det införas i bolagsordningen. 


  • Tillåta styrelsen att samla in fullmakter: För att aktieägare som inte själva närvarar på bolagsstämma ska kunna företrädas av en någon med fullmakt måste bolagsordningen tillåta att styrelsen samlar in fullmakter. 

Det är mycket att tänka på inför en bolagsstämman. Med vår checklista har du en enkel vägledning att följa. Checklistan gäller privata bolag.

Få hjälp att kvalitetssäkra kallelse och stämmoprotokoll inför stämma till fast pris.

Skapa ett aktieägaravtal till fast pris med hjälp av erfarna affärsjurister.

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan