Fråga: Kan vi köpa upp ett varulager genom apportemission?
Hej Legalbuddy Vi har inlett förhandling med ett bolag som sitter på ett större varulager som vi är intresserade av att förvärva. Som det ser ut i dagsläget saknar vi medel för att köpa lagret men bolaget har uttryckt önskan om att sälja det mot att bli delägare i vårt bolag. Kan apportemission vara en lösning? Tack
Legalbuddy svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga. 


Om apportemission

Utav de förutsättningar som framgår av din fråga kan apportemission vara ett förslag som är värt att titta närmare på. Apportemission är ett alternativ till kontantemission och innebär att bolaget ger ut aktier mot betalning av annan egendom än pengar (s.k. apportegendom). Det kan exempelvis vara en anläggningstillgång i form av en maskin eller en omsättningstillgång i form av ett varulager, vilket är aktuellt i ert fall. Notera dock att apportegendomen ska vara eller kan antas bli till nytta för bolagets verksamhet.  


För att emissionen inte ska bryta mot kapitalskyddsreglerna måste värdet på apportegendomen minst motsvara ökningen av aktiekapitalet. Teckningskursen kan därmed inte sättas till en lägre kurs än befintliga aktiers kvotvärde. I annat fall riskerar styrelseledamöterna att bli skadeståndsskyldiga om det medför skada för bolaget. 


Styrelsens informationsplikt

I och med att betalningen inte erläggs i pengar är det viktigt för både bolagets aktieägare och eventuella fordringarägare att de får tillräcklig insyn i värderingen. Aktiebolagslagen uppställer därför långtgående informationskrav vid apportemissioner som innebär att styrelsen ska komplettera förslaget till nyemission med en redogörelse för omständigheter som kan vara av betydelse för apportegendomens värde.

 

Av redogörelsen ska det, enligt 2 kap. 7 § Aktiebolagslagen, framgå hur värdet på apportegendomen har bestämts och vilka rättsliga och ekonomiska synpunkter som har beaktats vid värderingen.

Följande uppgifter ska anges särskilt:

   1. namn, person- eller organisationsnummer och hemvist beträffande den som avses med en bestämmelse,

   2. det värde som apportegendomen beräknas komma att tas upp till i balansräkningen, och

   3. antalet aktier i bolaget eller annan ersättning som skall lämnas för apportegendomen.

 

Redogörelsen ska sedan granskas av en auktoriserad revisor som utfärdar ett yttrande. Det exakta värdet på apportegendomen behöver däremot inte fastställas utan styrelsen och revisorn ska främst intyga att egendomen håller sig inom kapitalskyddsreglerna samt inte är upptagna till ett högre värde än marknadsvärdet. 

 

Behöver ni mer hjälp?

Hoppas det gav vägledning om hur när man kan genomföra en apportemission. Behöver ni hjälp med att få en emission på plats så är ni välkomna att boka ett gratis coachingmöte.

 

Få hjälp med en nyemission till fast pris.

Det är mycket att tänka på inför en bolagsstämman. Med vår checklista har du en enkel vägledning att följa. Checklistan gäller privata bolag.

Få hjälp att ta fram ett förslag till incitamentsprogram som passar ditt företag

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan