Fråga: Kan arbetsgivare hjälpa anställda att finansiera teckning av aktier?
Hej Legalbuddy, Vi har gett ut KPOer till anställda och dessa ska nu omvandlas till aktier. De anställda har dock svårt att finansiera aktieteckningen och frågan har uppkommit om vi som arbetsgivare kan hjälpa till genom ett ge de anställda ett lån som kan användas till att helt eller delvis finansiera aktieköpet. Finns det några hinder att göra detta eller kan det vara en bra ide?
Legalbuddy svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga! 


Nedan ges en redogörelse för om ni som arbetsgivare kan lämna ett lån till anställda för att finansiera teckning av aktier. Inledningsvis kan nämnas att det i ABL finns förbud för aktiebolag att lämna lån till vissa personer inom den s.k. förbjudna kretsen (det generella låneförbudet) och förbud mot lån som syftar till förvärv av aktier i bolaget (förvärvslåneförbudet). 


Förbud för aktiebolag att lämna penninglån till personer inom den “förbjudna kretsen” 

Aktiebolagslagen ställer upp ett förbud för aktiebolag att lämna penninglån till ett antal personer som ingår i den s.k. ”förbjudna kretsen”. Personer som ingår i denna är aktieägare i något bolag i koncernen, styrelseledamot eller VD i något bolag i koncernen samt närstående till dessa (såsom gifta, sambo, syskon, släktingar och besvågrade). Även bolag som ägs utav någon av dessa personer omfattas.

 

Förvärvslåneförbudet  

Utöver förbudet för aktiebolag att lämna lån till personer inom den förbjudna kretsen, så begränsas möjligheterna ytterligare av förvärvslåneförbudet i 21:5 ABL. Förvärvslåneförbudet ställer upp ett förbud mot förskott, lån och ställande av säkerhet för lån som ges i syfte att låntagaren ska förvärva aktier i bolaget eller något överordnat bolag i koncernen. Förbudet träffar även till låntagaren närstående fysisk eller juridisk person. 

 

Kan arbetsgivaren lämna lån till anställda för finansiering av aktier? 

Huvudregeln är att förvärvslåneförbudet förbjuder er som arbetsgivare att lämna lån till anställda i syfte att finanserna förvärv av aktier i bolaget eller överordnat bolag. Dock finns det ett undantag till detta förbud som tar sikte på mindre lån till anställda (21:6 ABL), men det finns vissa krav som måste vara uppfyllda för att använda sig av undantaget. Till att börja med ska värdet av lånet eller säkerheten (tillsammans med eventuella övriga lån, förskott eller säkerheter) inte överstiga två prisbasbelopp (105 000 kronor år 2023). Vidare krävs att ni som arbetsgivare erbjuder lånet till minst hälften av de anställda i bolaget och att lånet ska återbetalas inom fem år genom amorteringar. Ytterligare en förutsättning är det efter lånen utbetalats ska finnas full täckning för bolagets bundna egna kapital. 

 

Det är inte ovanligt att anställda kan få problem med att finansiera aktieteckningen inom ramen för ett optionsprogram. Ofta är undantaget för mindre lån till anställda otillräckligt för att hjälpa de anställda med finansieringen. I en sådan situation kan en lösning vara att någon av de större aktieägarna ställer upp med ett lån eller att man kombinerar lån från huvudägare med en bonus (som blir beskattad som lön) och egen insats från den anställde. Teoretiskt sett och förutsatt att det finns en intresserad köpare av aktierna kan det också vara möjligt att hitta en lösning som innebär att den anställde kommer överens om att sälja del av aktierna när de väl utfärdats och kan utnyttja köpeskillingen för att finansiera aktieteckningen, vilket förutsätter att köparen är beredd att betala i förskott och att hembud och dylika överlåtelserestriktioner kan hanteras med övriga aktieägare.

 

Hoppas detta besvarade din fråga. Om du önskar vidare vägledning ör du välkommen att boka ett gratis coachginmöte. 

 

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Gör ett gratis självtest för Kvalificerade Personaloptioner

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan