Fråga: Konfilkt mellan delägare i aktiebolag
Jag och mitt ex har ett aktiebolag ihop.Vi äger 50% i var. Han misssköter bolaget genom att åka iväg mitt i högsäsongen när han är i Sverige jobbar han inte för han mår dåligt. Han vill ha lön varje månad. Hur/kan jag stoppa honom? Har jag några rättigheter?
Legalbuddy svarar

Tack för att du vänder dig till oss på Legalbuddy med din fråga. Nedan kommer en redogörelse för hur du kan gå vidare när du när samarbetet inte fungerar med den andra delägaren.

 

Aktieägaravtal 

När flera grundare driver aktiebolag tillsammans är det viktigt att ingå ett aktieägaravtal i samband med att bolaget grundas. Aktieägaravtalet syftar till att reglera vad som händer om aktieägarna inte kommer överens eller om någon vill lämna bolaget. Aktieägaravtalet blir dels ett verktyg för att på förhand gå igenom vad som förväntas av de olika delägarna i form av aktivitetsplikt, dels ett verktyg för att hantera uppkomna konflikter.

 

Det framgår inte av frågan om ni har ett aktieägaravtal på plats. Om ett undertecknat aktieägaravtal saknas får man istället se till de bestämmelser som följer av lag eller försöka förhandla fram en lösning. Om ni planerar att fortsätta driva företaget tillsammans bör ni försöka komma överens och ingå ett aktieägaravtal för att hantera situationer som riskerar att uppstå framöver. 

 

Aktiebolagsrättslig reglering 

Aktiebolagslagen ger inga särskilda möjligheter för delägare att tvinga ut andra delägare ur verksamheten, med undantag för regeln om inlösen av minoritetsaktier i 22:1 ABL. Dock krävs ett innehav om minst 90 % av aktierna, vilket inte är fallet i er situation. 

 

Överenskommelse om köp av aktier

Fastän du som delägare inte har någon rätt att tvinga delägaren att sälja sina aktier så kan ni fortfarande avtala om en försäljning av aktier. Eftersom ni inte på förhand har kommit överens om exempelvis värdering, får ni förhandla om villkor för försäljningen. För att avgöra pris på aktierna kan man använda sig av en etablerad värderingsprincip. Själva försäljningen görs därefter genom att upprätta ett aktieöverlåtelseavtal, genomföra transaktionen och sist uppdatera aktieboken med det nya innehavet. Dock kan det vara svårt att i praktiken finansiera utköpet av aktier.

 

Arbetsrättslig reglering 

Om det finns ett anställningsavtal så bör ni undersöka hur det är formulerat. Om delägaren inte uppfyller de skyldigheter som följer av anställningsavtalet och allmänna arbetsrättsliga principer kan detta vara grund för uppsägning, men ni bör kontakta oss för vidare vägledning om uppsägning.

 

Sammantaget 

Det är inte ovanligt att det uppstår konflikter mellan aktieägare i ett bolag, bland annat om hur mycket de olika delägarna förväntas arbeta och bidra i verksamheten. Om det inte finns något aktieägaravtal mellan delägarna så ger aktiebolagslagen en begränsad möjlighet att lösa in aktier. Det kan vara aktuellt att börja undersöka vilka möjligheter ni har till att nå en överenskommelse om försäljning av delägarens aktier - avgörande blir om ni kan komma överens om villkoren för försäljningen. Eftersom det framgår av frågan att delägaren inte längre arbetar på det sätt som förväntas kan det även vara relevant att studera anställningsavtalet mellan delägaren och bolaget. 

 

Hoppas detta besvarade din fråga. Om du har fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Legalbuddy och boka in ett gratis coachingmöte.

 


Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Starta bolag med andra? Då är det viktigt att ha ett avtal mellan er. Kolla denna checklista!

Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan