Fråga: Konkurrent kopierar mitt material - vad kan jag göra?
Ett företag har rakt av kopierat supportguider jag skapat och publicerat online. Både text och bilder. I vissa guider har företaget ändrat om lite ord och meningsbyggnad medan i andra är det kopierar rakt av. Jag tänker jag vill begära ersättning för allt arbete jag lagt ner på dessa men frågan är. Kan jag fortfarande begära att de tar bort sina guider som de kopierat även om jag begär ersättning? Eller får de lov att behålla allt om jag begär ersättning? Vet att jag kan begära skadestånd också men i detta fall rör det nog sig endast om ersättning som motsvarar vad jag själv lagt på att ta fram dessa guider i systemet i tid och pengar.
Legalbuddy svarar

Hej, tack för att du vänder dig till oss med din fråga!


Om ett företag har kopierat supportguider, inklusive texter och bilder, som du har skapat och publicerat online, kan detta utgöra ett intrång enligt upphovsrättslagen. Nedan följer en sammanfattning av upphovsrätten och hur du kan agera. Behöver du vidare vägledning är du välkommen att boka ett kostnadsfritt coachingmöte med oss här.


Upphovsrättsligt skydd

Texter och bilder på en hemsida normalt skyddade av upphovsrätt, enligt 1 kap 1 § upphovsrättslagen. För att texterna ska vara skyddade måste de uppnå en viss "verkshöjd", vilket innebär att de ska vara tillräckligt originella och ha en viss grad av självständighet. Det ska vara ett resultat av skaparens egna intellektuella skapande och inte bara vara en rutinmässig eller mekanisk återgivning. Även om supportguider oftast är avsedda för ren information så kan de vara skyddade av upphovsrätten om de uppfyller kravet på verkshöjd. Det innebär att om guiderna inte bara innehåller ren fakta eller instruktioner, utan också inkluderar originella element som sättet informationen presenteras på, språkbruk, layout, illustrationer eller fotografier, kan de anses ha tillräcklig verkshöjd för att vara skyddade. Varje guide skulle bedömas individuellt för att bestämma om den uppfyller dessa kriterier.


Bedöma upphovsrättsintrång

För att avgöra om det föreligger ett upphovsrättsintrång, måste det fastställas att konkurrentens texter och bilder är identiska eller väldigt lika dina egna. Om dina texter och bilder har hög verkshöjd och originalitet, är skyddsomfånget större, och även mindre exakta kopior kan utgöra intrång.


Krav och ersättning

Om intrång har skett, har du rätt att begära att det företaget upphör med användningen av ditt material och att de tar bort de kopierade guiderna. Du kan också kräva ersättning för användningen av materialet, vilken bör baseras på vad det skulle ha kostat företaget att lagligt licensiera materialet från dig, eller den ekonomiska skada du lidit. I vissa fall kan skadestånd för utebliven vinst, goodwillförlust och ideell skada vara aktuellt, men då krävs att motparten agerat uppsåtligt eller oaktsamt. Vid bestämningen av skadestånd tas hänsyn till intresset av att upphovsrättsintrång inte begås.


Sammanfattning

Det är viktigt att dokumentera intrånget noggrant. För att gå vidare med detta bör du först samla bevis på intrånget, såsom skärmdumpar eller kopior av de kopierade guiderna. Vidare, att du begär ersättning utesluter inte möjligheten att även kräva att materialet tas bort. Det är separata åtgärder. Behöver du vidare vägledning är du varmt välkommen att kontakta oss genom att boka ett kostnadsfritt coachingmöte.

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Hur skyddar ni bolagets immateriella värden? Kolla vår checklista.

Inför en avtalsförhandling eller en möjlig tvist hjälper vid dig med avtalsanalysen till fast pris.

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan