Fråga: Följder av försenad årsstämma
Hej Legalbuddy, har en fråga om försenad bolagstämma. Vi kommer inte hinna klart med vår årsredovisning i tid och kommer därför inte kunna ha årsstämman inom 6 månader enligt reglerna. Vad kan det få för konsekvenser?
Legalbuddy svarar

Hej,


och tack för din fråga. Här kommer en sammanfattning av vad som gäller när ett aktiebolag inte upprättar och lämnar in sin årsredovisningen i tid.


Ett aktiebolag ska hålla årsstämman senast sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman ska styrelsen lägga fram årsredovisningen och eventuell revisionsberättelse vartefter stämman fattar beslut om att fastställa balans- och resultaträkning och hur resultatet ska disponeras. Det är inte möjligt att ansöka om dispens att hålla årsstämman senare än sex månader efter räkenskapsårets utgång. Senast sju månader efter räkenskapsårets utgång ska en komplett årsredovisning och eventuell revisionsberättelse lämnas in för registrering hos Bolagsverket.


Förseningsavgifter

Om årsredovisningen inte registreras hos Bolagsverket inom föreskriven tid, är den direkta effekten att bolaget riskerar att påföras förseningsavgifter vid tre tillfällen.


Förseningsavgift 1                                  5 000 kr för privata bolag

Förseningsavgift 2, mer än 2 månader   5 000 kr för privata bolag

Förseningsavgift 2, mer än 4 månader   10 000 kr för privata bolag


Förseningsavgift 1                                  10 000 kr för publika bolag

Förseningsavgift 2, mer än 2 månader  10 000 kr för publika bolag

Förseningsavgift 2, mer än 4 månader   20 000 kr för publika bolag


Likvidation   

Om bolaget inte lyckas komma in med en komplett årsredovisning och ev. revisionsberättelse inom elva månader från räkenskapsårets utgång kan Bolagsverket besluta om att bolaget ska gå i likvidation.


Personligt betalningsansvar och bokföringsbrott

Om årsredovisningen inte lämnas in till Bolagsverket inom femton månader från räkenskapsårets utgång riskerar bolagets styrelse och VD personligt betalningsansvar för bolagets skulder och åtaganden. Upprättas inte årsredovisningen inom sex månader från räkenskapsårets utgång kan även grund för misstanke om bokföringsbrott uppstå, oavsett när årsredovisningen lämnas in till Bolagsverket.


Behöver ni hjälp med kvalitetssäkra kallelser och stämmoprotokoll så kan ni boka våran tjänst Stämmopaket. Nedan hittar ni även ytterligare bra information gällande att kalla och hålla bolagsstämma.

Det är mycket att tänka på inför en bolagsstämman. Med vår checklista har du en enkel vägledning att följa. Checklistan gäller privata bolag.

Få hjälp att kvalitetssäkra kallelse och stämmoprotokoll inför stämma till fast pris.

Skapa ett aktieägaravtal till fast pris med hjälp av erfarna affärsjurister.

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan