Fråga: Konsekvenserna av en konkurs
Kan en person som är satt i konkurs ingå ett avtal eller ett köp ifrån en firma?
Legalbuddy svarar

Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Jag utgår i mitt svar från att din fråga handlar om konkurs för fysiska personer, inte juridiska personer. Den huvudsakliga skillnaden mellan konkurs för juridiska personer och fysiska personer är att juridiska personer upphör att existera vid beslut om konkurs, medan en fysisk person som är satt i konkurs inte blir av med betalningsskyldigheten eller skulderna även efter att konkursen är avslutad.


Vad är en personlig konkurs?

Konkurser regleras i konkurslagen (KonkL) och lagen blir aktuell när en person långsiktigt sett inte kan betala sina skulder i tid. En konkurs innebär att tillgångarna som en person har tas i anspråk för att betala skulderna, 1 kap. 1 § KonkL. Att en person är satt i konkurs innebär att tingsrätten fattat ett beslut om konkurs och utsett en konkursförvaltare som har i uppgift att ta hand om personens egendom för att betala av skulderna. Det innebär att personen själv inte får bestämma över sin egendom som kan göras gällande i konkursboet, 3 kap. 1 § KonkL.


Förlorad rätt att ingå avtal

En ytterligare konsekvens av beslutet om konkurs är att personen förlorar sin rättsliga handlingsförmåga, 3 kap. 1 KonkL. Personen får då inte ingå avtal av ekonomisk karaktär, bedriva näringsverksamhet som medför bokföringsskyldighet eller på annat sätt riskera att försätta sig själv i ytterligare skuld. Sådana förbindelser som inte kan göras gällande i konkursen är dock undantagna, t.ex. att ingå äktenskap, vara part i en vårdnadstvist eller mer vardagliga inköp och transaktioner. Om personen som är satt i konkurs skulle bryta mot regeln och ändå ingå ett avtal är huvudregeln att rättshandlingen blir ogiltig. Det spelar då heller ingen roll om den som ingick avtalet med personen som är satt i konkurs var i god tro eller inte. Den som har ingått avtal efter det att en person gått i personlig konkurs kan heller inte göra sin fordran gällande i konkursen, 5 kap. 1 § KonkL


Sammanfattningsvis är det därmed generellt sett inte möjligt för en person som är satt i personlig konkurs att ingå rättsligt bindande avtal eller köpa från en firma, om det inte är av en mer vardaglig karaktär. Hoppas du fick vägledning av svaret ovan. Tveka inte att höra av dig till oss vid ytterligare frågor!

Skapa en kravbrev till någon som inte betalat en vara eller tjänst.

Inför en avtalsförhandling eller en möjlig tvist hjälper vid dig med avtalsanalysen till fast pris.

Få hjälp att kvalitetssäkra kallelse och stämmoprotokoll inför stämma till fast pris.

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan