Fråga: Konsult tar direktkontakt med våra kunder
Hej, vi behöver hjälp att tolka ett avtal med kund. Vi har en situation där vi har en underkonsult som levererar tjänster till en av våra kunder. Kunden och underkonsulten har under avtalsperioden diskuterat direktkontraktering av underkonsulten vilket gör att vi går miste om mellanskillnad i arvode. Vi har vårt avtal med kunden följande skrivning som vi tänkt ska hantera sådana situationer, men är nu osäkra på om "rekrytera" inkluderar vår tolkning att direktkontraktera konsulten. 16.2. Kunden åtar sig att inte aktivt rekrytera konsulter och underkonsulter från Konsultbolaget. Vi anser att ett direktkontrakt mellan kunden och underkonsulten är i strid med punkten ovan. Föreslå gärna en mer täckande formulering om behövligt för dylika situationer. Tack på förhand för tolkning
Legalbuddy svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga!

Du beskriver att er underkonsult har direktkontakt med er kund och på grund av detta går ni miste om mellanarvodet, alltså er affär och kund.


Generellt kan sägas att när ett företag anlitar underkonsulter som ska utföra uppdrag hos kund så bör man se över att både kundavtalet och konsultavtalet har ett förbud som tar sikte på denna tvådelade situation:


1.    I konsultavtalet ha med ett förbud mot att mot att värva ert företags kunder.

2.    I kundavtalet ha med ett förbud mot att värva ert företags konsulter.


Nedan exempel på avtalstext ska endast ses som ett exempel och bör ses över i varje enskilt fall. För vidare vägledning, kontakta oss genom att boka ett kostnadsfritt coachingmöte.

 

1.    Förbud att värva ert företagets kunder

Exempel på avtalstext:

Konsultbolaget eller dess utförande konsulter får under en period om 24 månader från avtalets upphörande inte för egen eller annans räkning kontakta Uppdragsgivarens kunder, såvida inte Uppdragsgivaren skriftligen godkänt detta. Med Uppdragsgivarens kunder avses sådana kunder som köpt produkter eller tjänster av Uppdragsgivaren de senaste två åren före avtalets upphörande.  


2.    Förbud att värva företagets konsulter och anställda

Exempel på avtalstext:

Kunden åtar sig att under en tid av 24 månader, räknat från avtalets upphörande, inte själv eller genom annan bearbeta eller övertyga personer att avsluta sin anställning eller sitt uppdrag hos Uppdragsgivaren för att arbeta i annan verksamhet, ej heller att förmå kunder eller leverantörer till Uppdragsgivaren att lämna Uppdragsgivaren för annan. Värvningsförbudet för anställda och konsulter gäller personer som vid tidpunkten för upphörandet av avtalet var anställda eller konsulter hos Uppdragsgivaren. 


Vidare bör ni i konsultavtalet se över om ni även ska ha ett konkurrensförbud som tar sikte på att konsulten inte direkt eller indirekt bedriver, främjar eller engagerar sig i konkurrerande verksamhet.

Exempel på avtalstext:

Under avtalstiden och för en period om 12 månader därefter äger Konsultbolaget inte rätt att, direkt eller indirekt, bedriva, främja eller engagera sig i med Uppdragsgivaren konkurrerande verksamhet.  


Glöm inte vitesklausulen! Dessutom bör ovan villkor förenas med ett vite om underkonsulten bryter skulle bryta mot avtalet. På så sätt får villkoren en ska få en preventiv effekt och motverkar att konsulten bryter mot avtalet.  

Exempel på avtalstext:

​Bryter Konsulten mot ovanstående förbud ska denne, oberoende av om skada uppstått eller inte, vid anfordran till Företaget utge ett vite om X kronor i varje enskilt fall. Utgivande av vite inverkar inte på Företagets rätt att göra andra påföljder (t.ex. skadestånd) gällande i anledning av kontraktsbrottet. Företaget har alltid rätt att i stället för vite begära skadestånd motsvarande den verkliga skadan.

Ovan exempel på avtalstext ska endast ses som ett exempel och bör ses över i varje enskilt fall. För vidare vägledning, kontakta oss genom att boka ett kostnadsfritt coachingmöte.

 

För att besvara er fråga

Ni bör ni se över kundavtalet och se över förbudet mot att rekrytera era konsulter. Vidare bör ni se över konsultavtalet för att motverka att underkonsulter går direkt till kund. I konsultavtalet kan ni även fundera på att inkludera ett konkurrensförbud och en vitesklausul. Vi hjälper er gärna vidare och ni kan boka ett gratis coachingmöte på denna länk. Hoppas detta besvarade din fråga!

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Få hjälp med ett kvalitetssäkrat konsultavtal till fast pris.

Skapa ett konsultavtal när du ska anlita extern kompetens eller arbetskraft. OBS gratistjänst


Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan