Fråga: Har vem som helst rätt att få en kostnadsfri aktuell kopia av aktieboken?
Jag är intresserad av att få ut ett register över vilka som äger aktier i ett bolag. Har jag alltid rätt att få ut en kopia av aktieboken och måste jag isåfall betala företaget för detta?
Legalbuddy svarar

Tack för att du vänder dig till Legalbuddy med din fråga. Nedan kommer en redogörelse för när ett bolag är skyldiga att ge ut sin aktiebok och huruvida detta ska ske kostnadsfritt eller inte. 


Inledning 

Aktiebokens uppgifter är offentliga. Ett aktiebolag är därav skyldigt att hålla aktieboken, dvs. originalhandlingen, tillgänglig hos bolaget för alla som vill ta del av den. Förs aktieboken i digitaliserad form är bolaget istället skyldigt att tillhandahålla utskrift eller annan framställning av aktieboken, t.ex. via bildskärm. Bolaget är inte skyldigt att tillhandahålla en utskrift av aktieboken som frågeställaren får behålla. Om någon begär ut aktieboken bör den lämnas ut så snart som möjligt, men det finns ingen lagstadgad tidsfrist.


Bolagets möjlighet att ta ut avgift

De flesta bolag har inte rätt att ta ut en avgift för själva utskriften av aktieboken, men det finns inga förbud i aktiebolagslagen mot att bolaget kräver en ersättning för att exempelvis posta utskriften. Undantaget är avstämningsbolag som endast är skyldiga att tillhandahålla en utskrift av aktieboken mot ersättning. En sådan utskrift ska vara aktuell, som enligt aktiebolagslagen innebär att den inte får vara äldre än tre månader.


Sammantaget 

Det är möjligt för dig att begära ut aktieboken från ett aktiebolag. Bolaget har inte heller rätt att ta ut en avgift för exempelvis utskrift av aktuellt register. Däremot har bolaget möjlighet att ta ut avgift för kostnaden att skicka handlingen med post. Reglerna är till viss del annorlunda när det gäller avstämningsbolag eftersom avstämningsbolag är skyldiga att tillhandahålla en aktuell utskrift av aktieboken mot en avgift. Hoppas detta besvarade din fråga. Om du har fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Legalbuddy. 


Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan