Fråga: Krävs två varningar innan man kan säga upp en anställd som missköter sig?
Stämmer det att det krävs åtminstone två varningar innan man kan säga upp en anställd som missköter sig?
Legalbuddy svarar
Andreas  Tocklin

Det finns ingen lagstadgad skyldighet att lämna ens en varning före uppsägning. Enligt Arbetsdomstolens praxis sägs dock att en uppsägning inte får komma som en överraskning för den anställde och att denne före en uppsägning skall ges möjligheter att komma tillrätta med det arbetsgivaren menar är felaktigt. Undantag finns dock vid mycket allvarliga förseelser.


Trots att det inte i lag är föreskrivet att varningar måste lämnas är detta alltså att starkt rekommendera. Varningarna behöver inte vara skriftliga men det är lämpligt att dokumentera dem skriftligen för att senare kunna bevisa att varningarna lämnats om den anställde skulle neka till detta. Före en uppsägning krävs dessutom i normalfallet att arbetsgivaren även undersöker möjligheterna till omplacering (om det inte varit tillräckligt med varningarna).    


Uppsägning pga personliga skäl kräver både tanke och planering. Läs detta först.

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Få hjälp med ett kvalitetssäkrat anställningsavtal till fast pris.

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan