Fråga: Kund bestrider faktura - hur går vi tillväga?
Hej, vi har en kund som bestridit en faktura vi skickat till dem. Vad gäller för dem och för oss? Vad är praxis för den typen av hantering?
Legalbuddy svarar

Hej, tack för att du vänder dig till oss med din fråga!


Generellt om betalningsuppmaning

En betalningsuppmaning är en formell tillsägelse att betala en skuld. Det är ett viktigt steg att ta om en kund inte betalar sin faktura i tid. Det finns vissa formkrav för hur en betalningsuppmaning ska utformas för att ha verkan och en juridiskt korrekt utformad uppmaning ökar även chanserna att faktiskt få betalt. Uppmaningen bör klargöra vilken faktura det gäller, beloppet som ska betalas, och varför. Det är också rekommenderat att bifoga kopior av relevanta dokument, såsom fakturan och eventuella påminnelser.

I Legalbuddy Plus finns en mall för detta - Betalningsuppmaning.


Tvistig vs Otvistig Fordran

När en kund bestrider en faktura är det viktigt att först utröna varför. Detta kan handla om kvaliteten på levererat arbete, förseningar, eller andra orsaker till missnöje. En fordran anses vara "tvistig" om det finns oenighet om underliggande tjänsten eller produkten. Om båda parter är överens om att tjänsten eller produkten levererats enligt avtal, men betalning uteblir, anses fordran vara otvistig. Ni bör i första hand utröna varför kunden bestrider fakturan.


Ansökan om Betalningsföreläggande

Om kunden inte betalar trots en korrekt utformad betalningsuppmaning, och tvisten inte kan lösas, kan nästa steg vara att vända er till Kronofogden för att ansöka om betalningsföreläggande, t.ex. via Kronofogdens hemsida. Det är då viktigt att du har en tydlig och förfallen fordran mot kunden. Efter att ansökan har lämnats in, och om den accepteras, skickas ett brev med betalningsföreläggande till den skuldsatte. Motpartens respons på detta föreläggande kan variera, och om de anser att ni är oeniga om den underliggande tjänsten/produkt kan ärendet behöva tas vidare till domstol för ett förenklat tvistemål.


Förenklat Tvistemål

För mindre fordringar, specifikt de som understiger ett halvt prisbasbelopp (28 650 kr för år 2024), kan ett förenklat tvistemålsförfarande vara lämpligt. Detta förfarande är tänkt att vara snabbare och mindre kostsamt än vanliga rättegångar.


Sammanfattningsvis, efter ni utrett varför kunden inte betalat och skickat en juridiskt korrekt betalningsuppmaning så kan ni ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Betalar kunden inte och bestrider fakturan så kan ni väcka talan i tingsrätten. Understiger fordran ett halv prisbasbelopp så kan det ske genom ett så kallat förenklat förfarande. Hoppas detta besvarade er fråga! Önskar ni vidare vägledning är ni varmt välkomna att boka ett kostnadsfritt coachingmöte nedan.

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Skapa en kravbrev till någon som inte betalat en vara eller tjänst.

Skapa försäljningsvillkor för dina produkter och tjänster med hjälp av en erfaren affärsjurist till fast pris

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan