Fråga: Leverantörsbyte vid offentligt upphandlat avtal
Hej, Vi är ett rekryteringsbolag som är kommunalt upphandlade. Vi skulle nu vilja överlåta avtalet avseende rekryteringstjänster till ett annat rekryteringsbolag där vi även äger 1/3 del i det bolaget. Finns det något juridiskt att tänka på inför en sådan överlåtelse? Finns det något hinder att vi utifrån en uppskattning av kontraktsvärdet för rekryteringstjänsterna, sätter ett marknadspris på överlåtelsen och fakturerar en summa pengar för detta till mottagaren. Stort tack för all hjälp vi kan få, så vi inte hamnar fel och råkar göra något otillåtet.
Legalbuddy svarar

Stort tack för att du vänder dig till Legalbuddy med din fråga! Nedan följer en genomgång av vad som gäller och hur du kan gå vidare.


Leverantörsbyte vid offentligt upphandlat kontrakt


Avtal till följd av offentlig upphandling, t.ex. när en part är kommun och Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) tillämpats, är föremål för särskilda begränsningar. Lagen begränsar avtalsfriheten för parterna och avtalet är skyddat från väsentliga förändringar av villkoren. Myndigheten är skyldig att upphandla kontrakt enligt principer om likabehandling och öppen konkurrens.


Enligt huvudregeln i 17 kap 14 § 2 stycket 4 punkten LOU innebär byte av leverantör (part) en väsentlig förändring av avtalet och kräver därför att kommunen utför en ny upphandling. Men byte av leverantör kan i vissa fall genomföras utan att myndigheten måste genomföra en ny upphandling. Leverantörsbyte kan genomföras om det finns en ändringsklausul eller option i avtalet som medger byte av leverantör. Vilka krav som ställs på ändringsklausuler framgår av 17 kap 10 § LOU.


Om det inte finns en sådan bestämmelse kräver byte av leverantör enligt 17 kap 13 § LOU att den nya leverantören träder i den ursprungliga leverantörens ställe på grund av omstruktureringar hos leverantören, tillexempel uppköp, sammanslagningar, förvärv eller insolvens, och att förändringen inte innebär andra väsentliga ändringar av avtalet. Avtalet kan även överlåtas till en av leverantörens underleverantörer om myndigheten går med på det. Du som leverantör kan inte överlåta avtalet till någon annan utan att myndigheten lämnar eller tidigare har lämnat godkännande till det. Ett otillåtet leverantörsbyte kan innebära skyldighet för kommunen att utföra en ny upphandling och rätt för kommunen att säga upp det befintliga avtalet.


Att tänka på är att den nya leverantören måste uppfylla de obligatoriska krav som kommunen ställde i upphandlingen, uteslutandegrunder och kvalificeringskrav. Reglerna gäller för den upphandlande myndigheten som måste förhålla sig till dem.


Hur du kan gå vidare


Det finns alltså rättsliga hinder för att handla med upphandlade kontrakt eftersom de endast får överlåtas till annan leverantör under särskilda omständigheter. I första hand bör ni kontrollera vad ni har avtalat med kommunen. Finns det rätt att genomföra leverantörsbytet enligt avtalshandlingarna eller inte? För att överlåta avtalet utan särskild bestämmelse i avtalshandlingarna måste ni ansöka om leverantörsbyte hos kommunen (motparten). Kommunen måste då kontrollera om leverantörsbytet uppfyller lagkraven och om motparten uppfyller kvalificeringskraven innan godkännande lämnas.


Behöver du hjälp med att utreda detta närmare är du välkommen att boka tid hos oss för ett möte. Nedan ser du även ytterligare bra information som kan hjälpa dig vidare.

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Inför en avtalsförhandling eller en möjlig tvist hjälper vid dig med avtalsanalysen till fast pris.

Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan