Fråga: Lösa ut delägare
Vi är 2 delägare som har ett litet bolag som driver en butik. Båda har lagt in 50% av aktiekapitalet, som sedan blev förbrukat samma år som butiken öppnades. Jag vill fortsätta driva bolaget trots förluster då jag har ett annat koncept på gång som jag fått andra att tro på också. Andra delägaren har tyvärr visar 0 intresse och engagemang sen någon månad in i företagandet och har nu efter mindre än ett år kommit till insikt att hen vill träda ur bolaget. Aktiekapitalet är förbrukat, bankkontot är tomt och vi valde att driva bolaget vidare direkt när vi insåg att kapitalet var förbrukat (därav är vi även personligt ansvariga). Vi står bundna till hyresavtal som går ut om 7 månader och har ett företagslån och även andra leverantörsfakturor att betala. Vad krävs för att personen ska kunna komma ur utan att jag själv drabbas för hårt? Är det 50% av alla utgifter personen blir skyldig att betala?
Legalbuddy svarar

Tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Din fråga tar sikte på hur man kan lösa ut en delägare i en situation där bolagets värde är osäkert.

 

Förenklat så finns det två sätt att lösa ut en delägare som inte längre vill driva bolaget; indragning av aktier och aktieöverlåtelse. Indragning av aktier är inte möjligt eftersom det krävs att det finns tillgångar i form av fritt eget kapital, läs mer om det i denna fråga.  

Det andra alternativet är att ni gör en aktieöverlåtelse, d.v.s. att du (eller tredje part) köper den andre delägarens aktier. Du beskriver att bolaget har kostnader och skulder (företagslånet) men det finns säkerligen också värde i bolagets tillgångar. Du nämner ett lokalhyreskontrakt men jag gissar att det även kan finns andra tillgångar. 


Till vilket pris aktieöverlåtelsen ska ske och hur mycket delägaren ska betala “för att komma ur” blir ytterst en förhandlingsfråga som ni måste komma överens om. Att den andra delägaren ska betala 50 % av kostnaderna kan vara ett alternativ, men det är svårt att ge vidare vägledning utan att beakta bolagets värde, tillgångar och hur stora skulderna är. Vi rekommenderar att du bokar ett gratis coachingmöte där vi kan hjälpa er vidare. 

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan