Fråga: Styrelsebeslut - majoritetskrav
Vilken majoritet krävs för giltigt styrelsebeslut?
Legalbuddy svarar

Tack för att du vänder dig till Legalbuddy med din fråga. Nedan kommer en redogörelse för vilket majoritetskrav som enligt aktiebolagslagen krävs för att fatta ett giltigt styrelsebeslut. 


Inledning 

Enligt 8:22 ABL krävs att mer än hälften av de närvarande styrelseledamöterna röstar för förslaget vid styrelsesammanträdet. Det krävs alltså enkel majoritet för att beslutet ska vara giltigt. Antalet styrelseledamöter i bolaget ska vara angivet i bolagsordningen (3:1 ABL). Det är möjligt att ange ett fast antal styrelseledamöter, men det är även möjligt att skriva in ett lägsta och högsta antal styrelseledamöter i bolagsordningen. 


Det är inte en helt ovanlig situation att inte alla styrelseledamöter närvarar vid sammanträdet. Om styrelsen inte är fulltalig så måste de styrelseledamöter som röstar för ett beslut utgöra mer än en tredjedel av det totala antalet ordinarie ledamöter för att beslutet ska gälla. Däremot kan det vara viktigt att nämna att beslut som fattas på ett styrelsesammanträde där en eller flera styrelseledamöter inte fått tillfälle att delta eller inte fått ett tillfredsställande underlag är ogiltiga. Samtliga styrelseledamöter måste alltså ha fått en kallelse till sammanträdet för att styrelsen ska kunna vara beslutsför (8:21 ABL). 


Annat majoritetskrav har angetts i bolagsordningen

Det är möjligt att åsidosätta bestämmelsen i 8:22 ABL genom att ange ett annat majoritetskrav i bolagsordningen. Det är möjligt att ha ett lägre krav, men det vanligaste är istället att man har ett strängare majoritetskrav för att styrelsen ska kunna fatta ett beslut. Exempelvis kan man skriva in i bolagsordningen att det för vissa typer av beslut krävs en enhällig styrelse för att beslutet ska kunna fattas.


Sammanfattningsvis 

Om inte något har angetts i bolagsordningen ska aktiebolagslagens regler om majoritetskrav gälla för bolaget; i ett sådant läge krävs enkel majoritet för att fatta ett giltigt styrelsebeslut. Däremot är det vanligt att annat majoritetskrav anges i bolagsordningen. Hur många som måste rösta för kan även variera beroende på vilket typ av beslut som ska fattas, detta förutsätter dock att även det skrivs in i bolagsordningen.


Hoppas detta besvarade din fråga. Du är varmt välkommen att höra av dig till oss på Legalbuddy om du har fler frågor. 

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Kommentarer
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan