Fråga: Marknadsföring via influencers - vad ska man tänka på?
Vi har blivit kontaktade av flera influencers och bloggare och tänkt att vi ska marknadsföra oss för en kampanj med hjälp av dem. Vi ska förse utvalda influencers och bloggare med våra bilder, texter och produkter och de ska sedan marknadsföra våra produkter i deras flöden. Vi behöver skriva något bra avtal. Vad ska vi tänka på?
Legalbuddy svarar
Helena Reimers

Hej!


Tack för att du vänder dig till LegalBuddy med din fråga!


När man ska arbeta med samarbetspartners som ska marknadsföra era produkter och även använda ert varumärke, ert marknadsföringsmaterial osv. så behöver ni helt riktigt sluta ett avtal med er samarbetspartner för att tydliggöra vad som ska gälla och det sätter därmed ramarna vad ni förväntar er och vad influencern eller bloggaren får göra och inte.


Exklusivitet m.m.

 

Det finns flera saker som ni bör fundera på redan innan och det är t ex om ni vill skriva ett exklusivt avtal för just en samarbetspartner för en viss marknadsföring eller flera Influencers/Bloggar ska köra samma marknadsföringskampanj samtidigt, under vilken tidsperiod som avtalet och samarbetet ska gälla, hur får influencern använda era produkter i kampanjen, har ni regler för hur man inte bör göra och säga under samarbetet och efter, vilka immateriella rättigheter innefattas i detta samarbetsavtal och vad ska gälla för dem, vad händer om någon av parterna inte följer avtalet, hur ska detta lösas? Detta är alltså typiska frågor som det från företagets sida sett är viktiga att tänka igenom innan man skriver ett avtal för att sedan fastställas genom avtalet.


När det gäller exklusivitet eller ej är detta väldigt viktigt att tydliggöra och knyta tidsperioden för samarbetet speciellt vid ett exklusivt samarbete men även för ej exklusiva samarbeten. Är just en samarbetspartner ensam om möjligheten till marknadsföringen under en specifik period eller har ni tänkt en större kampanj med flera influencers/bloggare samtidigt under en specifik period?


Marknadsföringsmaterial

 

Ni bör även tydliggöra i avtalet att ni kommer förse samarbetspartnern med material som får användas endast under ert avtalade samarbete. Det är också av stor vikt att i avtalet reglera att Influencen/Bloggaren har en skyldighet att följa de regler, policies och strategier som ni som företag har och här kan man kräva att få godkänna de texter och annan typ av marknadsföringsmaterial som Influencern/Bloggaren tänker marknadsföra inom ramen för samarbetet. Det är även av stor vikt att Influencern/Bloggaren även följer de lagar som gäller för marknadsföringen.

Andra vanliga skyldigheter som man brukar beröra i ett avtal är att Influencern/Bloggaren ska förevisa och marknadsföra produkterna på ett korrekt sätt, inte på något vis skada er som företag och inte heller lämna några garantier utan hänvisa till er som företag.


När det gäller det material som ska marknadsföras så innebär detta att möjliga immateriella rättigheter behöver licensieras ut för att få användas, t ex varumärket eller det upphovsskyddade marknadsföringsmaterialet. Detsamma kan gälla för er om ni vill använda Influencerns/Bloggarens egenskapande material som ni vill använda i er marknadsföring. Därför bör man ha en del av avtalet som berör licenser av immateriella rättigheter och vilka regler som ska gälla. Vanligt är att fastställa att alla immateriella rättigheter tillhör vardera part så som vi avtalets ingående och att alla licenser varken får användas efter avtalets slut eller till andra ändamål än inom ramen för samarbetet.


Ersättning

 

Avtalet bör även innehålla en del om kompensation till samarbetspartnern. Exempel på kompensation i dessa sammanhang kan vara en engångskompensation eller att Influencern/Bloggaren kompenseras genom produkter. Ett annat sätt som är vanligt är att Influencern/Bloggaren får provision på sålda produkter som uppkommer genom dess marknadsföring.


Slutligen bör ansvar beröras om det uppstår en skada och då avtalar man om hur vidsträckt denna eventuella skada ska kunna ersättas, t ex om Influencern/Bloggaren orsakar företaget någon skada genom sin marknadsföring. Ska man ha någon ansvarsbegränsning? Om man är oense, hur ska man lösa en sådan tvist?


Det finns ytterligare delar som ett samarbetsavtal ska beröra men här uppställdes flera av de viktigaste. För att ge er ytterligare hjälp med att skapa ett fullständigt samarbetsavtal för just ert företag och era ändamål så erbjuder vi ett tryggt och bra kundavtalspaket med fast pris.


Vi hoppas att texten ovan gav svar på er fråga och återkom gärna om vi kan stå till er tjänst. Lycka till!


Skapa försäljningsvillkor för dina produkter och tjänster med hjälp av en erfaren affärsjurist till fast pris

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Hur skyddar ni bolagets immateriella värden? Kolla vår checklista.

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan