Fråga: Måste en ny röstlängd upprättas vid inledningen av en bolagsstämma eller kan vi använda annat underlag?
Hej Legalbuddy, Vi har över 40 mindre aktieägare i ett bolag där jag innehar ordförandeposten. Detta föranleder naturligtvis problem gällande att upprätta röstlängden på plats inför en bolagsstämma. Jag har förstått att det är vanligt att röstlängden istället upprättas i förväg och istället godkänns av stämman. Men är det förenligt med lagen? Jag vill gärna undvika en situation där hela stämman behöver tas om pga. bristande formkrav.
Legalbuddy svarar

Hej, och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga!


Att upprätta en förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden är ett obligatorisk ärende på varje bolagsstämma. Det är denna förteckning som kallas för röstlängden. I röstlängden ska anges hur många aktier och röster varje aktieägare och ombud företräder vid bolagsstämman. Om en aktieägare har poströstat ska även denne anses som närvarande. Röstlängden ska upprättas av bolagsstämmans ordförande om denne har valts av bolagsstämman utan omröstning. I annat fall ska röstlängden upprättas av den som har öppnat bolagsstämman.

 

I bolag med många aktieägare kan det, precis som du beskriver, vara problematiskt att upprätta en röstlängd. Istället är det vanligt att en preliminär röstlängd används, åtminstone tills en votering begärs. En preliminär röstlängd utgår ofta av inkomna föranmälningar. I de allra flesta fall är det svårt att vinna framgång med en invändning mot detta tillvägagångssätt, förutsatt att tillvägagångssättet har accepterats av stämmodeltagare. Som framgått ovan är det alltså tillräckligt att alla närvarande aktieägare accepterar tillvägagångssättet. Med andra ord kan samtliga aktieägare med bindande verkan godkänna en felaktig röstlängd.

 

Skulle istället alla närvarande aktieägare inte acceptera tillvägagångssättet, och felet på röstlängden står i kausalsamband med utgången av en fråga som behandlats av stämman, är det möjligt att väcka klander vartefter beslutet kan komma att upphävas. Sådan talan ska då väckas i allmän domstol av en aktieägare, styrelsen, styrelseledamot eller VD inom 3 månader från dagen för beslutet. Ett kausalsamband kan tänkas föreligga om en aktieägare i praktiken haft en avgörande betydelse på stämman, men på grund av att annan aktieägare som annars hade haft en avgörande betydelse på stämman felaktigt inte upptagits i den preliminära röstlängden och därmed inte kunnat påkalla votering.


Hoppas du fick svar på din fråga. Annars är du varmt välkommen att få vägledning av en av våra jurister genom att boka ett gratis coachingsamtal.

Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan