Fråga: Måste vi ändra bolagsordningen när aktiekapitalet ökar?
Hej, Med anledning av en nyemission i mitt bolag kommer aktiekapitalet bli större än vad som angivits i bolagsordningen. Är det tillåtet eller hur ska en sådan situation hanteras?
Legalbuddy svarar

Hej, tack för din fråga. Ni kommer behöva uppdatera er bolagsordning, annars kommer ni inte kunna registrera nyemissionen hos Bolagsverket. Bolagets aktiekapital måste vara förenligt med ramarna i bolagsordningen. Där anges aktiekapitalet och antalet aktier i ett intervall. Förhållandet måsta vara 1 till 4 i intervallet, dvs har du 50 000 kr i aktiekapital ska bolagsordningen ange att aktikapitalate ska vara mellan t ex 50 000 kr och 200 000 kr.


Beslut om ändring av bolagsordningen fattas av bolagsstämman som är bolagets högsta beslutande organ. Styrelsen ansvarar för att upprätta ett förslag om nyemission och att kalla till extra bolagsstämma där beslut om att ändra bolagsordningen ska fattas. 


Kallelsen till den extra bolagsstämman ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman. I bolagsordningen kan det regleras att kallelse får utfärdas senare, dock senast två veckor före bolagsstämman. Styrelsen ska i vanliga fall kalla till bolagsstämman på det sätt som anges i bolagsordningen.


Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för bolagsstämman och uppgifter om aktieägarnas rätt att delta på bolagsstämman. Kallelsen ska också innehålla ett förslag till dagordning för bolagsstämman samt tydligt ange vilka ärenden som ska behandlas. I ert fall ska kallelsen därmed innehålla ett tydligt förslag på hur aktiekapitalet i bolagsordningen ska ändras. 


För att beslutet om att ändra bolagsordningen ska vara giltig krävs att aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna röstat för beslutet. 


När beslut att ändra bolagsordningen fattats ska ändringen genast registreras hos Bolagsverket. Därefter kan nyemissionen genomföras, vilket dock kan ske vid samma stämma.


Hoppas detta ger är vägledning! 


Få hjälp med en nyemission till fast pris.

Det är mycket att tänka på inför en bolagsstämman. Med vår checklista har du en enkel vägledning att följa. Checklistan gäller privata bolag.

Få hjälp att ta fram ett förslag till incitamentsprogram som passar ditt företag

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan