Fråga: När blir en styrelseledamot personligt ansvarig för skatter?
Hej LegalBuddy, Som styrelseledamot har jag i dessa tider funderingar på styrelsens ansvar för obetalda skatter och regeringens krisåtgärd med tillfälligt anstånd. Hur förhåller sig dessa sig till varandra?
Legalbuddy svarar

Hej och tack för din fråga,


På grund av följderna av coronaviruset är det många bolag som nu drabbas av likviditetsproblem och som en åtgärd finns nu möjlighet att ansöka om tillfälligt anstånd med betalning av skatt. Om du är intresserad av denna åtgärd ska du ansöka om anstånd före skattens förfallodatum. Ansökan görs via skatteverkets hemsida. 


Enligt det så kallade ställföreträdaransvaret kan ordinarie styrelseledamöter bli personligt betalningsansvariga om bolaget har förfallen skatt. Ställföreträdaransvaret innebär att Skatteverket kan kräva styrelseledamöter på betalning i de fall uppsåt eller grov oaktsamhet ligger bakom underlåtenhet att betala. Enligt praxis har det inte ansetts som uppsåtligt eller grovt oaktsamt, när styrelsen senast på förfallodagen vidtagit åtgärder för att avveckla företagets skulder, exempelvis genom ansökan om företagsrekonstruktion eller konkurs. 


Har ett bolag ansökt och beviljats tillfälligt anstånd är bolagets styrelseledamöter skyddade mot personligt betalningsansvar under anståndsperioden. Om skatterna fortfarande är obetalda när anståndsperioden har löpt ut och styrelsen inte kan visa att de har vidtagit några åtgärder för att avveckla skatteskulderna, så kan ställföreträdaransvaret aktualiseras. 


I dagsläget finns det därmed inga hinder för Skatteverket att kräva in betalning från bolagets styrelseledamöter om skatteskulderna inte hanteras i tid. Det bör däremot nämnas att Skatteverket uttryckt att de inte har för avsikt att kräva ställföreträdaransvar under corona pandemin. 

Få hjälp med en nyemission till fast pris.

Få hjälp med ett konvertibelprogram till fast pris.

Få hjälp att kvalitetssäkra kallelse och stämmoprotokoll inför stämma till fast pris.

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan