Fråga: När kan en VD bli ansvarig för bolagets skulder?
Hej Legalbuddy Jag har blivit erbjuden en VD-position i ett mindre bolag. Eftersom det ekonomiska läget är lite ansträngt undrar jag om det finns situationer där jag som VD kan bli personligt betalningsansvarig för bolaget? Om svaret är ja, vilka är dom vanligaste situationerna där ett sådant ansvar kan aktualiseras?
Legalbuddy svarar

Hej

Utgångspunkten är att aktiebolag ansvarar för sina egna skulder men i vissa situationer kan du som VD åläggas ett personligt ansvar för bolagets skulder. Nedan följer exempel på de vanligaste situationerna som kan aktualisera VDs personliga ekonomiska ansvar.

 

Olovlig utdelning

I aktiebolag får endast det fria kapitalet delas ut. Om mer delas ut räknas det som olovlig utdelning och mottagaren blir återbetalningsskyldig. En VD som medverkat till beslutet om olovlig utdelning kan bli personligt betalningsansvarig om det uppstår brister vid återbetalningen.

 

Förbjudna lån

Ett aktiebolag får inte låna ut pengar till VD, styrelseledamöter, aktieägare, närstående till dessa eller till bolag som nämnda personer har bestämmande inflytande över. En VD som bryter mot denna bestämmelse nekas sannolikt ansvarsfrihet och riskerar dessutom fängelse och böter. 


Kapitalbrist

Det egna kapitalet i ett bolag får inte understiga hälften av aktiekapitalet. Om styrelsen misstänker att så är fallet har styrelsen en skyldighet att upprätta en kontrollbalansräkning och kalla till bolagsstämma. Bolagsstämman beslutar om bolaget ska likvideras eller ej. Underlåter styrelsen att agera i enlighet med detta blir styrelsen personligt betalningsansvarig för nya skulder som uppstår. Även VD kan bli personligt betalningsansvarig om denne kände till styrelsens underlåtenhet att agera och trots detta inte vidtog några egna åtgärder. 


Skatter

Som VD ansvarar man för att bolaget betalar inkomstskatt, moms, skattetillägg, förseningsavgifter, arbetsgivaravgifter samt gör skatteavdrag. Vid underlåtelse kan VD drabbas av ett personligt betalningsansvar,


Få hjälp med en nyemission till fast pris.

Få hjälp med ett konvertibelprogram till fast pris.

Få hjälp att kvalitetssäkra kallelse och stämmoprotokoll inför stämma till fast pris.

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan