Fråga: Nyemission av privat aktiebolag
Frågor angående nyemission av ett privat aktiebolag: Vilken information måste teckningsanmälan innehålla? Vilken information måste intresseanmälan innehålla?
Legalbuddy svarar

Hej och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga!


Nyemission är ett sätt att få in nytt kapital i ett bolag genom att sälja nya aktier till befintliga eller nya aktieägare. En bra redogörelse för hur processen för nyemission ser ut finns här. Ska ditt bolag genomföra en nyemission erbjuder våra bolagsrättsliga juristexperter hjälp med ett Nyemissionpaket till ett fast pris.


En teckningslista är det dokument som innehåller information om antalet tecknade aktier och aktieägarnas underskrifter. I 13 kap. 13 § aktiebolagslagen ställs kravet att teckningslistan måste innehålla beslutet om nyemission. Även viss annan information som t.ex. bolagsordning, årsredovisning och revisorsgranskning behöver finnas tillgänglig för aktietecknarna på en plats som anges i teckningslistan. Det är alltså tillräckligt att hänvisa till den kompletterande informationen och bifoga den som kopia till teckningslistan. För det fall alla aktierna tecknas direkt vid bolagsstämman kan teckningen ske i bolagsstämmoprotokollet istället för i en teckningslista. Det finns även vissa fall då aktieteckning kan bli bindande genom att aktietecknaren betalar direkt för aktierna, men det ska i sådant fall framgå av styrelsens beslut.


En intresseanmälan regleras inte i aktiebolagslagen. Vad en sådan intresseanmälan måste innehålla är därmed inte fastställt och kan skilja sig åt. Normalt sett är en intresseanmälan inte bindande och för undvikande av missförstånd bör det framgå uttryckligen. Vill man uppnå en bindande anmälan är det bättre att skriva ett investeringsavtal som reglerar vad som händer om det inte genomförs en nyemission. I övrigt bör man ha med de finansiella villkoren för nyemissionen (teckningskurs, antal aktier som ska ges ut, teckningsposter etc) och tidplanen (sista dag för intresseanmälan, planerad tidpunkt för stämmobeslut och teckning av aktier). Slutligen bör man ange att stämman ännu inte fattat ett formellt emissionsbeslut, att tilldelning av emitterade aktier sker genom styrelsens försorg samt att teckning av aktier kommer att ske på teckningslista som kommer att skickas ut senare.


Hoppas svaret gav dig vägledning. Du är välkommen att höra av dig med fler frågor!


Få hjälp med en nyemission till fast pris.

Det är mycket att tänka på inför en bolagsstämman. Med vår checklista har du en enkel vägledning att följa. Checklistan gäller privata bolag.

Få hjälp att ta fram ett förslag till incitamentsprogram som passar ditt företag

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan