Fråga: Olika prisreducering för hyra av frisörstol
Hejsan! I vår frisörsalong är det ägaren plus tre frisörhyrstolar (alltså 4 frisörer) och en hyrstol för en nageltekniker. En av frisörerna arbetar deltid. Nu under pandemin har alla det tufft såklart. Nu har frisören som äger salongen bestämt att nagelteknikern och två hyrstolar ska få reducerad hyra men en ska betala fullt pris! Vi har alla kontrakt som ser lika ut när vi startade. I det står att på salongen är alla lika mycket värda. Är det lagligt att ta mer hyra av en hyrstol när samtliga hyr i samma lokal och allt är likadant? Finns det någonstans man kan hitta info om liknande ärende // Mvh frissan
Legalbuddy svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan följer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare i er situation.


Hyra av frisörstol

När man som frisör eller liknande hyr en stol på en salong räknas man i regel antingen som egenföretagare och hyresgäst eller som arbetstagare. Arbetsdomstolen (AD 1982 nr 134) har uttalat att det avgörande är i vilken utsträckning frisören agerar som en självständig företagare och själv har rätt att styra saker såsom prissättning, arbetstider och bokföring. Om frisören själv bokar sina kunder, sätter priset på sina tjänster, bestämmer sina arbetstider samt har egen kassa och bokföring bedöms denne sannolikt vara egenföretagare. Om sådant däremot sköts gemensamt på salongen kan det röra sig om en anställning, även om avtalet är utformat som ett hyresavtal.


Oavsett om du räknas som arbetstagare eller egenföretagare är utgångspunkten att det råder avtalsfrihet och att parterna till avtalet själva har rätt att bestämma avtalets innehåll. Skillnaden i denna situation är att det i arbetsrättsliga sammanhang kan finnas regler kring diskriminering som skyddar från olika behandling under vissa förutsättningar. För att dessa regler ska vara tillämpliga krävs dock att diskriminering skett på någon av de grunder som anges i diskrimineringslagen, vilka inkluderar bland annat kön, etnisk tillhörighet, religion och ålder.


Rör det sig om ett hyresförhållande, och således en nyttjanderätt till frisörstolen eller en del av lokalen, är parterna – ägaren och frisören – i princip helt fria att bestämma hur avtalet ska utformas. Det finns ett fåtal begränsningar för avtalsinnehållet i Jordabalken kap 7, men inga regler specifikt om prissättning eller förhållande till andra liknande avtal.  


Juridiskt sett är det alltså som utgångspunkt lagligt att ha individuella avtal med olika parter, där till exempel prissättning eller liknande varierar beroende på vad som överenskommits mellan parterna. Kvar finns möjligheten till avtalsbrott från salongsägarens sida, vilket skulle kunna vara fallet om det i avtalet uttryckligen framgår att priset på frisörstolarna ska vara detsamma. Detta är dock svårt att avgöra utan att ha sett avtalet i fråga. 


Sammanfattning och rekommendation

Sammanfattningsvis är utgångspunkten i svensk rätt att avtalsparter är fria att avtala om vad de vill och att det endast är dessa parter som är bundna av avtalet i fråga. Detta betyder att ditt avtal med ägaren som huvudregel inte påverkas av ägarens avtal med andra frisörer. Exakt vad som gäller i din situation är svårt att säga utan att först ha sett avtalet, men det skulle kunna röra sig om ett avtalsbrott ifall ägaren till salongen handlat på ett sätt som strider mot vad som framgår i avtalet, eller diskriminering ifall de olika prisreduceringarna kan hänföras till ett arbetsrättsligt förhållande och någon av diskrimineringslagens diskrimineringsgrunder.


Vi rekommenderar att du tar hjälp av en jurist som kan sätta sig in i er specifika situation och se vad som reglerats i avtalet. För att få hjälp att analysera avtalet kan du boka en avtalsanalys med någon av våra jurister. Det finns också möjlighet att boka ett gratis uppstartsmöte för att få svar på dina inledande frågor innan du går vidare.

Inför en avtalsförhandling eller en möjlig tvist hjälper vid dig med avtalsanalysen till fast pris.

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Få hjälp att kvalitetssäkra kallelse och stämmoprotokoll inför stämma till fast pris.

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan