Fråga: Lagkrav för att ge ut kvalificerade personaloptioner
Hej, vi har läst på om lagkraven för kvalificerade personaloptioner / KPO:er, men har svårt att bedöma om vårt företag uppfyller alla krav. Kan ni sammanfatta vilka krav som gäller för att ge ut KPO:er? Om vårt företag inte uppfyller kraven, vilka andra incitamentsprogram kan vi använda oss av? Tack på förhand
Legalbuddy svarar

Eftersom kvalificerade personaloptioner (KPO:er) syftar till att hjälpa små, unga, innovativa företag att rekrytera och bibehålla nyckelpersoner så måste särskilda krav vara uppfyllda. För att ge ut KPO:er ställs lagkrav på företaget som ger ut optionerna, verksamheten och de tänkta optionsinnehavarna.  


Ta vårt självtest för att ta reda på om ditt företag uppfyller kraven för att ge ut kvalificerade personaloptioner!


Om ditt företag inte uppfyller kraven för KPO så finns andra alternativ t.ex. teckningsoptioner och aktier med vesting. Boka ett gratis möte för att diskutera de olika alternativen med en jurist. 


Nedan går vi igenom de huvudsakliga lagkraven:  


Optionsutgivaren (bolaget)  

 • Max 150 anställda 
 • Max 280 miljoner kronor i nettoomsättning per år 
 • Max 10 år gammalt bolag 
 • Bolaget är inte i ekonomiska svårigheter 
 • Bolaget kontrolleras inte, direkt eller indirekt, av offentliga organ (mer än 25 % av aktierna eller röstandelar) 
 • Bolaget bedriver inte undantagen verksamhet. Undantagna verksamheter är följande:  
 • bank- och finansieringsrörelse, försäkringsrörelse, produktion av kol eller stål, handel med mark, fastigheter, råvaror eller finansiella instrument, uthyrning av lokaler eller bostäder för längre tid, tillhandahållande av tjänster som avser juridisk rådgivning, redovisning eller revision. 


Optionsinnehavaren (den anställde/styrelseledamoten) 

 • Har en anställning/styrelsepost 
 • Arbetar minst 30 timmar i veckan i genomsnitt under intjänandetiden (jmf inget motsvarande krav för styrelsearbete) 
 • Ersättning uppgår till minst 13 inkomstbasbelopp* under intjänandetiden (jmf 1,5 ibb för styrelsearbete) 
 • Innehar inte mer än 5 % av aktier eller röstandelar (tillsammans med närstående) i bolaget 
 • Innehar inte optioner till ett värde av mer än 3 miljoner kronor när optionsavtalet ingås (gäller 2 år innan optionsförvärvsåret fram till och med tidpunkten för förvärvet) 
 • Inkomstbasbeloppet för året 2023 är 74 300 kronor, dvs 965 900 kronor under intjänandetiden. 


Optionerna 

 • Max värde 3 miljoner kronor per optionsinnehavare 
 • Max värde 75 miljoner kronor på de sammanlagda optionsprogrammen i bolaget 
 • Optionerna avser inte noterade aktier på reglerad marknad eller motsvarande utanför EES (gäller hela koncernen), exkl. First North, Nordic MTF 

Optionsautomaten är ett digitalt verktyg som automatiserar processen för kvalificerade personaloptioner.

Få hjälp att ta fram ett förslag till incitamentsprogram som passar ditt företag

Få hjälp med ett teckningsoptionsprogram till fast pris

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan