Fråga: Optionsprogrammet vid förändring av antal aktier
Hej, För ett par år sedan hade vi 500 aktier i bolaget och ett optionsprogram (24 st optioner) utställt till en anställd. I det optionsprogrammet var strikekursen 1kr. Det betyder att den anställda vid inlösen behöver betala 24 kr för sina nya aktier. Efter det har vi gjort en split * 1000. Det betyder att vi har 500 000 aktier. Två frågor: 1. När exakt ska den anställde betala för sina aktier? Direkt när den signerar att den vill lösa in? Efter stämman? 2. Visst förstår jag det korrekt att den anställdes pris vid inlösen per aktie påverkas på samma sätt som splitten? Dvs att oavsett hur många aktier bolaget har så är den anställdes totala kostnad densamma?
Legalbuddy svarar

Tack för att du vänder dig till oss med din fråga. Nedan ges en redogörelse för hur splitt av aktier kan påverka utfärdade optioner. Vanligtvis regleras situationen av optionsavtalet och därför är vår rekommendation att börja med att undersöka optionsavtalet.

 

När ska den anställde betala för sina aktier?

Din första fråga tar sikte på när den anställde ska betala för aktierna. Normalt sett görs det i samband med att den anställde tecknar sig för aktier i den nyemission som bolaget behöver genomföra när optionsinnehavaren begärt konvertering. Aktierna kan ges ut enligt beslut på stämma eller genom ett styrelsebeslut enligt stämmans tidigare givna bemyndigande. Ofta har man 2 veckor på sig att betala från det att man tecknat sig på en teckningslista. Betalningsfristen är del av emissionsbeslutet. .

 

Optionsprogrammet vid förändring av antal aktier

Din andra fråga tar sikte på hur optionsprogrammet påverkas av att ni genomfört en splitt av aktier. Optionsavtal reglerar normalt sett situationer där antalet aktier förändras, t.ex. vid nyemission eller splitt av aktier. Därför rekommenderar vi i första hand att ni ser över optionsavtalet. En vanlig skrivning i optionsavtalet är denna:

 

A.    Fondemission

Genomför Bolaget en fondemission ska en häremot svarande omräkning av Teckningskursen liksom antalet Aktier som varje Optionsrätt berättigar till, ske. Omräkningarna, vilka utförs av Bolaget, ska ske enligt följande. Det omräknade antal Aktier som varje Optionsrätt berättigar till Teckning av ska motsvara det tidigare antal Aktier som Optionsrätten berättigade till Teckning av enligt avsnitt 3 omedelbart före fondemissionen multiplicerat med kvoten av antalet Aktier efter fondemissionen och antalet Aktier före fondemissionen. Den omräknade Teckningskursen ska motsvara Teckningskursen omedelbart före fondemissionen multiplicerat med kvoten av antalet Aktier före fondemissionen och antalet Aktier efter fondemissionen.

 

B.    Sammanläggning eller uppdelning (split)

Vid sammanläggning eller uppdelning (split) av Bolagets befintliga Aktier, har bestämmelserna i punkt A motsvarande tillämpning.

 

I ditt fall leder tillämpningen av denna bestämmelse till följande.

 

Omräkning av antalet aktier som varje option berättigar till:

 

500000/500 *1 = 1000

 

24 optioner berättigar alltså till 24000 aktier

 

Omräkning av teckningskursen:

 

1 * 500/500000 = 0,001

 

Resultatet blir att optionsinnehavaren tecknar 24 000 aktier för 0,001 per aktie vilket är lika med totalt 24 kr, dvs samma pris som optionsinnehavaren skulle ha betalat för samtliga sina 24 aktier innan splitten.

 

Hoppas att detta besvarade din fråga. På Legalbuddy kan vi hjälpa er med incitamentsprogram och granskning av optionsavtal. Om du behöver vägledning och vidare hjälp är du varmt välkommen att höra av dig till oss genom att boka ett gratis coachingmöte.

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Inför en avtalsförhandling eller en möjlig tvist hjälper vid dig med avtalsanalysen till fast pris.

Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan