Fråga: Pantsättning av aktier
Hej, jag har ett AB och undrar om jag kan pantsätta aktierna i företaget när jag tar lån hos en bank?
Legalbuddy svarar

Hej och tack för din fråga! Att pantsätta aktier är fullt möjligt och kan ske på ett antal olika sätt. Nedan följer en redogörelse för vad som krävs vid pantsättning av aktier.


Krav för giltig pantsättning


För att minimera sina risker kräver banker i princip alltid någon form av säkerhet vid utlåning av pengar. Att sätta någon typ av egendom i pant som säkerhet är mycket vanligt. Syftet är att banken, om låntagaren inte betalar sin skuld, ska kunna få betalt genom att sälja panten.


För att en pant ska vara giltig behövs ett avtal mellan den som lämnar panten (pantsättaren) och den som innehar panten (panthavaren). Såväl muntliga som skriftliga avtal är giltiga, men ur bevishänseende är ett skriftligt avtal alltid att föredra. Vidare krävs att det är en sak av värde som pantsätts, att panten fullbordas genom så kallad ’tradition’ (överlämning av panten till panthavaren) samt att panten kan identifieras och inte är sammanblandad med annan egendom av samma slag. Du som pantsättare får inte heller ha någon rådighet över panten, vilket betyder att en pantsättning av egendom som du kan fortsätta förfoga över till inte är giltig.


Pantsättning av aktier


Det är fullt möjligt att pantsätta aktier som säkerhet för ett lån. Vid pantsättning av aktier gäller samma krav som vid pantsättning av annan egendom, men traditionen (överlämnandet) kan ske på olika sätt.


Om det finns fysiska aktiebrev ska traditionen ske genom överlämning till panthavaren, dvs banken. Detta regleras i 6 kap. 8 § aktiebolagslagen och 22 § skuldebrevslagen.


Om aktiebrevet innehas av någon annan än dig eller banken behöver någon överlämning till banken inte ske. Däremot krävs att den som förvaltar aktien, tredje man, informeras om pantsättningen i enlighet med lagen (1936:88) om pantsättning av lös egendom som innehaves av tredje man.


Om inga fysiska aktiebrev finns, och aktierna istället finns registrerade i ett register (exempelvis i en aktiebok eller ett digitalt register), krävs enligt 6 kap. 2 § och 7 § LVKFI att även pantsättningen registreras i registret. I och med att fysiska aktiebrev idag är relativt ovanligt, sker traditionen ofta genom sådan registrering.


Sammanfattningsvis krävs vid pantsättning av aktier, att du upprättar ett avtal med banken och att tradition sker genom,

1)    Överlämnande av fysiska aktiebrev till panthavaren (banken),

2)    Underrättelse om pantsättningen till den som förvaltar aktien, eller

3)    Registrering av pantsättningen i aktiebok eller annat register.


Behöver ni vidare hjälp med detta eller önskar ytterligare juridisk rådgivning är ni välkomna att kontakta en av våra jurister på https://legalbuddy.com/kontakt.

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Få hjälp med en nyemission till fast pris.

Skriv ett villkorat eller ett ovillkorat aktieägartillskott på engelska.

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan