Fråga: Personligt ansvar för bolagets skatteskulder
Hej jag driver att aktiebolag som det har gått lite sisådär för, och jag kommer behöva konkursa bolaget! Jag undrar då eftersom jag besitter en vd position men även är aktieägare i bolaget! Kan jag då få privata påföljder för skatteskulderna som bolaget har? Om man kollar på svensk lag så bär ju inte aktieägare något ansvar men hur blir det nu när jag är vd?
Legalbuddy svarar
Karl Womack

Tack för att du vänder dig till oss på Legalbuddy. Nedan kommer en redogörelse för vilka regler som blir aktuella och hur du kan gå vidare i din situation. 


Rättsliga utgångspunkter

Som utgångspunkt gäller precis som du nämner att aktieägare och ställföreträdare inte bär något personligt ansvar för bolagets skulder. Bara för att du är verkställande direktör i bolaget innebär detta inte nödvändigtvis att du personligen måste svara för eventuella skulder som företaget har dragit på sig, huvudregeln är densamma. Däremot har du som VD en framträdande roll i företaget och på grund av detta ökar utrymmet för personlig betalningsskyldighet. Baserat på din fråga så är det främst eventuellt så kallat företrädaransvar som blir aktuellt. 


Företrädaransvar vid skatteskuld 

Din personliga skyldighet att betala in obetalda skatter och avgifter är bland annat beroende av vad för typ av skatt som det gäller. Däremot omfattas de flesta obetalda skatterna av ansvaret. Vilka skatter som omfattas framgår av 2 kap 1 § skatteförfarandelagen. För att du som företrädare ska bli ansvarig krävs vidare att betalning av skatten inte har skett på den relevanta ansvarstidpunkten. I regel är det skattens förfallodag som utgör denna tidpunkt. Om skatterna inte har betalats in i tid får en bedömning göras om du som företrädare kan anses ha varit grovt oaktsam eller medvetet underlåtit att betala in skatterna. 


Vid konkurs kan även personligt betalningsansvar bli aktuellt för styrelse och aktieägare som underlåtit att i tid upprätta en kontrollbalansräkning när bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Detta behöver däremot inte vara aktuellt i din situation. 


Sammantaget 

Precis som du nämner så är utgångspunkten att varken aktieägare eller VD och styrelse ska bli personligt betalningsansvariga för bolagets skulder. Däremot finns det ett flertal undantag till denna huvudregel som främst berör företagets ställföreträdare såsom VD och styrelse. Bland annat kan personligt betalningsansvar bli aktuellt när bolaget har skatteskulder. Det är däremot inte möjligt att i ditt fall säga huruvida så är fallet. 


Hoppas att detta besvarade din fråga. Om du behöver vägledning och vidare hjälp är du varmt välkommen att höra av dig till oss genom att boka ett gratis coachingmöte.

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan