Fråga: Personligt betalningsansvar
Kan bolagsledningen bli personligt betalningsansvarig för ett aktiebolag?
Legalbuddy svarar

Tack för att du vänder dig till Legalbuddy med din fråga. Nedan kommer en redogörelse för relevanta regler i aktiebolagslagen och några exempel på situationer där personligt ansvar för ledningen kan bli aktuellt.


Inledning 

Den grundläggande utgångspunkten är att bolaget svarar för sina egna förpliktelser. Varken aktieägare eller ställföreträdare är alltså i regel inte skyldiga att svara för bolagets förpliktelser. Ansvaret skiljer sig mellan styrelse och verkställande direktör eftersom de har olika behörighet och ansvarsområden. 


Företrädaransvar 

Företrädare för ett bolag kan om de agerat grovt oaktsamt eller med uppsåt bli betalningsansvariga för obetalda skatter och andra avgifter som bolaget har. Ansvaret blir aktuellt i samband med konkurs. Däremot krävs det dels att det står klart att bolaget inte kommer att ha möjlighet att betala skatterna samt att bolagets företrädare har brustit i sin aktsamhet.


Medansvar 

Styrelseledamöter kan bli personligt betalningsansvariga om de inte agerar när det går dåligt för bolaget. Enligt 25:13 ABL ska styrelsen upprätta en kontrollbalansräkning när det finns skäl att anta att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet.


Skadestånd 

Enligt 29:1 ABL kan verkställande direktör bli skadeståndsskyldig gentemot bolaget för en skada som denne av oaktsamhet eller uppsåt har orsakat bolaget. Ett exempel på en skada är när det skett en en otillåten värdeöverföring enligt 17:e kapitlet ABL eller om någon bryter mot låneförbudet i 21:a kapitlet ABL. I båda dessa situationer aktualiseras även en återbäringsskyldighet och ett bristtäckningsansvar. Att bryta mot vissa aktiebolagsrättsliga regler kan även straffas med fängelse eller böter (30 kap. ABL). Exempelvis kan verkställande direktör dömas till fängelse eller böter om denne bryter mot låneförbudet (21:a kap ABL) eller försöker annonsera eller sprida aktier i privat aktiebolag (1:7 ABL).


Sammantaget 

Det finns en situationer där ett företags ledning kan bli personligt ansvariga för bolagets skulder. Däremot är huvudregeln att bolaget svarar för sina egna skulder. Det är alltså endast i undantagsfall som personligt betalningsansvar blir aktuellt och det är oftast i situationer där ledningen av oaktsamhet eller av uppsåt har orsakat skada för företagets aktieägare eller borgenärer.


Hoppas detta besvarade din fråga. Om du har fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Legalbuddy.

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan