Fråga: Personligt betalningsansvar för styrelse
Hej, kan jag sitta i en bolags-styrelse och undgå betalningsansvar? Jag äger 10% av aktierna och har inte teckningsrätt. Specifikt vill jag undvika; 1. Skyldighet att täcka upp kapitalunderskott. 2. Vid konkurs undgå krav från underleverantörer. 3. Om majoritetsägarna lånar kapital från banker/kreditinstitut (jag ingår ingen personlig borgen i några skulder/lån) vill jag skydda mig från att bankerna kommer efter mig vid eventuell konkurs eller annan situation som innebär att skulderna behöver lösas.
Legalbuddy svarar

Hej, tack för att du kontaktar oss på Legalbuddy med din fråga! Nedan följer en redogörelse för personligt betalningsansvar i aktiebolag.


Personligt betalningsansvar för styrelse

Huvudregeln i aktiebolagslagen är att en aktieägare eller styrelseledamot i ett aktiebolag inte är personligt betalningsansvarig för bolagets skulder (1:3 ABL). Det finns dock specifika situationer där undantag kan förekomma. Vad som karaktäriseras av dessa situationer är att aktieägare eller ställföreträdare agerar illojalt eller försumligt mot borgenärer eller aktieägare. Vad som även skall nämnas i sammanhanget är att aktieägare eller ställföreträdare kan bli skadeståndsskyldiga gentemot bolaget (29:1 ABL). Däremot ska detta inte förstås som ett personligt ansvar för bolagets åtaganden. 


1. Skyldighet att täcka kapitalunderkott

Enligt aktiebolagslagen har du som styrelseledamot ingen personlig skyldighet att täcka bolagets kapitalunderkott. Om bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet, måste styrelsen dock upprätta en kontrollbalansräkning (25:13 ABL). Underlåtenhet att göra detta kan leda till personligt betalningsansvar för de skulder som uppkommer under den tid som styrelsen försummar sina skyldigheter (25:18-19 ABL).


2. Skydd vid konkurs och krav från underleverantörer

Som styrelseledamot är du i normala fall inte personligt ansvarig för bolagets skulder vid konkurs. Detta innebär att underleverantörer inte kan rikta krav direkt mot dig för obetalda skulder. Undantag gäller om det kan visas att du agerat på ett sätt som inneburit skada för borgenärerna, exempelvis genom att försätta bolaget i konkurs på ett otillbörligt sätt eller genom att fördröja konkursansökan trots att bolaget var på obestånd (29:1 ABL).


3. Skydd vid lån från banker/kreditinstitut

Om majoritetsägarna tar lån från banker eller kreditinstitut utan att du tecknar personlig borgen, är du som styrelseledamot inte personligt ansvarig för dessa skulder. Du kan inte hållas ansvarig för bolagets skulder om du inte uttryckligen gått i personlig borgen för dem. Detta innebär att bankerna inte kan rikta krav mot dig personligen för att täcka bolagets skulder i händelse av konkurs eller liknande situationer.


Sammantaget

Du kan som styrelseledamot i ett aktiebolag generellt undgå personligt betalningsansvar för bolagets förpliktelser förutsatt att du följer aktiebolagslagen och annan tillämplig lagstiftning. Som nämnt ovan är du därmed inte skyldig att täcka kapitalunderkott, är inte ansvarig för bolagets skulder vid konkurs, och kan inte kan hållas personligt ansvarig för lån tagna av majoritetsägarna utan din personliga borgen. Det är dock viktigt att poängtera att detta förutsätter att du agerar i enlighet med aktiebolagslagens bestämmelser och att inte försummar dina skyldigheter som styrelseledamot för att undvika eventuellt personligt ansvar.


Hoppas detta besvarade din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Legalbuddy genom att boka ett coachingmöte eller ladda ned Checklista kontrollbalansräkning nedan.

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Misstänker du att bolaget har kapitalbrist? Ladda ned vår checklista för att inte riskera att drabbas av ett personligt betalningsansvar.

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan