Fråga: Publicering av bilder på anställda
Hej Jag har en fråga om vad som gäller enligt GDPR vid lagring av foton och bilder på företagets anställda. Kan vi publicera dem på vår webbsida, på vårt intranät och/eller spara dem på ett gemensamt lagringsutrymme på filservern?
Legalbuddy svarar

Hej!

För att kunna behandla (spara) personuppgifter (foton) måste ni ha en rättslig grund. Normalt sett brukar den rättsliga grunden utgöras av det sk. berättigade intresset. För att denna ska vara giltig gör ni en intresseavvägning, där företagets intressen att behandla personuppgifterna, vägs mot den enskildes intresse av att detta inte sker. Så länge ni förser personerna med information om att ni fotograferar och hur ni avser att använda informationen, brukar detta falla positivt ut. I detta ligger att fotona inte ska kunna uppfattas som kränkande från de avbildade personerna. Skulle ni dock få respons från en person att denne inte önskar vara med på fotot eller att ni sparar eller publicerar ett foto där denne finns med, så får ni göra en ny intresseavvägning, där den nytillkomna informationen inkluderas.

 

Detta gäller således oavsett hur ni sparar eller publicerar informationen. Ni bör dock utvärdera de olika situationerna och göra olika intresseavvägningar eftersom det kan finnas olika intressen som vägs in i de enskilda fallen.

 

Utöver detta är det viktigt att ni förser personerna med korrekt information om hur personuppgifterna behandlas. För att informationen ska uppfylla kraven i GDPR ska bland annat ändamål med behandlingen och de enskildas rättigheter att exempelvis invända mot behandlingen framgå. 

Skapa ett biträdesavtal när någon annan processar data för din räkning. OBS gratistjänst

Skapa ett biträdesavtal när du processar data för någon annans räkning. OBS gratistjänst

Prata med en av våra affärsjurister i 30 minuter (gratis).

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan