Fråga: Räknas corona som force majeure?
Hej! Våra kundavtal innehåller bestämmelser om force majeure. Räknas corona som detta?
Legalbuddy svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga! 


Allmänt vad gäller force majeure

I Sverige finns ingen legal definition av force majeure men typiskt sett så anses force majeure innefatta extraordinära händelser som är svåra att förutse och därmed ligger utanför en parts kontroll. Huruvida corona eller andra pandemier omfattas beror dock på flera omständigheter, såsom tillämplig lag, ordalydelsen i avtalsvillkoret och den bakomliggande orsaken till en parts hinder att inte fullgöra avtalsförpliktelsen (t.ex. myndighetsbeslut eller sjukdom). 


Ordalydelsen i force majeure-bestämmelsen

Vad gäller ordalydelsen i force majeure-bestämmelsen används generellt sett två varianter av bestämmelser. Den ena varianten är en mer vid skrivning där man tex hänvisar till händelser utanför en parts kontroll. Den andra varianten räknar upp olika händelser som skapar en force majeure-situation. Om den bestämmelse som finns är av det uppräknande slaget och pandemi, sjukdom eller liknande inte nämns finns en risk att pandemi inte anses utgöra force majeure enligt era kundavtal.


Det är dock viktigt att ha i åtanke att vad som gäller i ett fall inte behöver gälla i andra, trots att samma force majeure-skrivning används. Att ha en uttrycklig hänvisning till pandemi indikerar dock parternas vilja att pandemi ska omfattas.


Sammanfattning

Det går inte att säga på rak arm huruvida corona omfattas av en force majuere-bestämmelse. Här behöver bestämmelsen analyseras, och för att en situation ska utgöra force majuere behöver flera omständigheter tas hänsyn till.


Behöver du hjälp att tolka era force majuere-bestämmelser hjälper vi gärna till. Spana in https://legalbuddy.com/produkt/avtalsanalys där du kan kontakta oss för ett kostnadsfritt uppstartsmöte.Inför en avtalsförhandling eller en möjlig tvist hjälper vid dig med avtalsanalysen till fast pris.

Skapa ett konsultavtal när du ska anlita extern kompetens eller arbetskraft. OBS gratistjänst


AvtalsAutomaten hjälper dig att skapa ett eget sekretessavtal. OBS gratistjänst.

Friendly image
Plus
Behöver du snabbare svar?
Testa Legalbuddy Plus gratis i en månad och få snabbare svar, möjligheten att ställa frågor privat och tillgång till vår juridiska avdelning.

Behöver du juridiska muskler i din verksamhet?

Testa vår digitala bolagsjurist gratis i 1 månad
- Juridiskt stöd och avtalshantering för företag

Ställ en fråga inom alla affärsjuridiska rättsområden.

Du får en utredning från våra jurister inom 5 arbetsdagar, helt gratis!

Skriv frågan